Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2015-11-04 
12 
17 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtese personale kundra renies nga nje lartesi – Bllokuesit automatik te renies
English
Published 
2022-07-21 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse personale kundra rënies nga një lartësi - Rripa lidhës të trupit
English
Published 
2015-11-04 
18 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtese personale kundra renies nga nje lartesi – Bllokuesit automatik te renies
English
Published 
2015-11-04 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse personale kundra rënies nga një lartësi - Kërkesa të përgjithshme për instruksionet e përdorimit dhe për marketimin
English
Published 
2015-11-04 
15 
20 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse personale kundra rënies nga një lartësi - Kërkesa të përgjithshme për instruksionet e përdorimit dhe për marketimin
English
Withdrawn 
2013-05-13 
16 
20 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse per perdoruesit e sharave me zinxhir qe mbahen ne dore -Pjesa 11 : Kërkesat për mbrojteset e pjeses se siperme te trupit
English
Withdrawn 
2013-05-13 
11 
17 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse per perdoruesit e sharave me zinxhir qe mbahen ne dore -Pjesa 5 : Kërkesat për mborjtëset e këmbeve
English
Withdrawn 
2013-05-13 
14 
18 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse per perdoruesit e sharave me zinxhir qe mbahen ne dore -Pjesa 7 : Kërkesat për dorashkat mbrojtese per sharat me ziinxhir
English
Withdrawn 
2013-05-13 
13 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse per perdoruesit e sharave me zinxhir qe mbahen ne dore -Pjesa 9 : Kërkesat për mbrojteset e shares -zinxhir
English
Published 
2022-07-21 
33 
31 € 
PDF
Blej
Doreza mbrojtëse ndaj rreziqeve mekanike
English
Published 
2014-09-30 
31 
29 € 
PDF
Blej
Helmeta të sigurisë industriale
English
Published 
2017-12-01 
32 
29 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Autorespiratoret me ajër të ngjeshur me qark të hapur dhe me maske -Kërkesat, provat, markimi
English
Published 
2017-12-01 
32 
29 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes për vetëshpëtim -Pajisje filtrimi me kapuç për të shpëtuar nga zjarri -Kërkesat, prova, markimi
English
Published 
2009-02-16 
45 
34 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse te rrugeve te frymëmarrjes per shpetim -Pajisje me filtër per veteshpetim -Kerkesat provat marktimi
English
Published 
2017-12-01 
47 
36 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse respiratore -Gjysmë maskat me valvul filtrimi për mbrojtjen nga gazet ose pjesëzave -Kërkesat, prova, markimi
English
Withdrawn 
2016-12-14 
17 
22 € 
PDF
Blej
Doreza mbrojtëse kundër rreziqeve termike (nxehtësi dhe/ose zjarr)
English
Withdrawn 
2010-09-23 
28 
28 € 
PDF
Blej
Doreza mbrojtëse - Kërkesat e përgjithshme dhe metodat e provës
English
Published 
2014-09-30 
29 
28 € 
PDF
Blej
Dorashka mbrojtëse kundra rrezatimit jonizues dhe kundra ndotjes radioaktive
English
Published 
2013-05-13 
42 
34 € 
PDF
Blej
Helmetat për zjarrfikësit në ndërtesa dhe struktura të tjera
English
Published 
2022-07-21 
14 
18 € 
PDF
Blej
Specifikime për veshjet mbrojtëse që përdoren ku ka rrezik prerjeje nga pjesët e lëvizshme
172 gjetur, faqja7 nga9 Shtyp rezultatin e kërkimit      
7