Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2013-09-13 
20 
23 € 
PDF
Blej
Litarë prej tel çeliku -Siguria -Litarë të përdredhur për tërheqje dhe transportim per instalimet e teleferikëve të projektuar për të transportuar njerëz
English
Withdrawn 
2014-07-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kërkesa sigurie për instalimet e teleferikut të projektuar për mbajtjen e njerëzve -Kavot -Pjesa 1 : Kriteri i seleksionimit për kavot dhe fiksimet e fundit të tyre
English
Withdrawn 
2014-07-14 
11 
17 € 
PDF
Blej
Kërkesa sigurie për instalimet e teleferikut të projektuar për mbajtjen e njerëzve -Kavot -Pjesa 3 : Nyja e gjatë e 6 fijeve, fijet mbajtëse dhe kavot tërheqëse
English
Withdrawn 
2014-07-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Kërkesa sigurie për instalimet e teleferikut të projektuar për mbajtjen e njerëzve -Kavot -Pjesa 4 : Fiksimet e fundit
English
Withdrawn 
2014-07-14 
11 
17 € 
PDF
Blej
Kërkesa sigurie për instalimet e teleferikut të projektuar për mbajtjen e njerëzve -Kavot -Pjesa 5 : Ruajtja, transportimi instalimi dhe tensionimi
English
Withdrawn 
2014-07-14 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kërkesa sigurie për instalimet e teleferikut të projektuar për mbajtjen e njerëzve -Kavot -Pjesa 8 : Prova e kavos magnetike (MRT)
English
Withdrawn 
2014-07-14 
33 
31 € 
PDF
Blej
Kërkesa sigurie për instalimet e teleferikut të projektuar për mbajtjen e njerëzve-Llogaritje
English
Withdrawn 
2014-07-14 
59 
38 € 
PDF
Blej
Kërkesa sigurie për instalimet e teleferikut të projektuar për mbajtjen e njerëzve -punime inxhinierike civile
English
Withdrawn 
2014-07-14 
63 
42 € 
PDF
Blej
Kërkesa sigurie për instalimet e teleferikut të projektuar për mbajtjen e njerëzve-Sisteme drejtimi dhe pajisje mekanike të tjera
English
Withdrawn 
2014-07-14 
36 
32 € 
PDF
Blej
Kërkesa sigurie për instalimet e teleferikut të projektuar për mbajtjen e njerëzve-Pajisje elektrike ndryshe për sistemet e drejtimit
English
Withdrawn 
2014-07-14 
23 
25 € 
PDF
Blej
Kërkesa sigurie për instalimet e teleferikut të projektuar për mbajtjen e njerëzve -Inspektimi parakomisionues, mirëmbajtja, inspektimi dhe provat operacinale
English
Withdrawn 
2014-07-14 
20 
23 € 
PDF
Blej
Kërkesa sigurie për instalimet e teleferikut të projektuar për mbajtjen e njerëzve -Pajisjet e tensionimit
12 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1