Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2022-08-22 
10 
15 € 
PDF
Blej
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 1: Kërkesat
English
Published 
2022-08-22 
13 
18 € 
PDF
Blej
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 10: Metoda për verifikimin e mënyrave të fillimit
English
Published 
2022-08-22 
13 
18 € 
PDF
Blej
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 11: Përcaktimi i transmetimit të detonimit
English
Published 
2022-08-22 
13 € 
PDF
Blej
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 12: Specifikimet e kapacitetit të kapsollës me ngarkesa dytësore
English
Published 
2022-08-22 
10 
15 € 
PDF
Blej
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 13: Përcaktimi i dendësisë
English
Published 
2022-08-22 
12 
17 € 
PDF
Blej
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 14: Përcaktimi i shpejtësisë së detonimit
English
Published 
2022-08-22 
23 
25 € 
PDF
Blej
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 15: Llogaritja e vetive termodinamike
English
Published 
2022-08-22 
15 € 
PDF
Blej
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 16: Zbulimi dhe matja e gazeve helmues
English
Published 
2022-08-22 
11 
17 € 
PDF
Blej
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 2: Përcaktimi i qëndrueshmërisë termike të lëndëve plasëse
English
Published 
2022-08-22 
14 
18 € 
PDF
Blej
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 3: Përcaktimi i ndjeshmërisë së fërkimit të lëndëve plasëse
English
Published 
2022-08-22 
13 
18 € 
PDF
Blej
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 4: Përcaktimi i ndjeshmërisë ndaj goditjes i lëndëve plasëse
English
Published 
2022-08-22 
12 
17 € 
PDF
Blej
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 5: Përcaktimi i qëndrueshmërisë ndaj ujit
English
Published 
2022-08-22 
10 
15 € 
PDF
Blej
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 6: Përcaktimi i qëndrueshmërisë ndaj presionit hidrostatik
English
Published 
2022-08-22 
10 
15 € 
PDF
Blej
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 7: Përcaktimi i sigurisë dhe besueshmërisë në temperatura ekstreme
English
Published 
2022-08-22 
11 
17 € 
PDF
Blej
Eksplozivë për përdorime civile - Pjesa 1: Terminologjia
English
Published 
2022-08-22 
13 
18 € 
PDF
Blej
Lëndë plasëse për përdorime civile - Pjesa 3: Informacioni që duhet të jepet nga prodhuesi ose përfaqësuesi i autorizuar i tij për përdoruesin
English
Published 
2009-04-30 
17 
22 € 
PDF
Blej
Eksploziv per perdorime civile -Lende djegese te ngurat shtytese dhe karburante raketash -Pjesa 2 : Percaktimi I rezistences ne energjine elektrostatike
17 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1