Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2012-09-27 
62 
42 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë – Kërkesa sigurie për projektimin dhe ndërtimin e makinave të printimit dhe të kthimit të letrës – Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2012-09-27 
66 
42 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë – Kërkesa sigurie për projektimin dhe ndërtimin e makinave të printimit dhe të kthimit të letrës – Pjesa 2: Makina printimi dhe llakimi duke përfshirë dhe makineri para shtypi
English
Withdrawn 
2017-08-01 
46 
36 € 
PDF
Blej
Atmosferat shperthyese -Parandalimi dhe mbrojtja nga shperthimi Pjesa 1 : Konceptet baze dhe metodologjia
English
Published 
2023-06-30 
49 
36 € 
PDF
Blej
Atmosferat shperthyese -Parandalimi dhe mbrojtja nga shperthimi Pjesa 1 : Konceptet baze dhe metodologjia
English
Published 
2020-09-01 
36 
32 € 
PDF
Blej
Atmosferat shpërthyese - Parandalimi dhe mbrojtja nga shpërthimi - Pjesa 2: Konceptet bazë dhe metodologjia për shfrytëzimin e minierave
English
Published 
2023-07-13 
63 
42 € 
PDF
Blej
Impiante veshjeje - Makineri për veshje në zhytje dhe elektrodepositë prej material veshje të lëngut organik
English
Published 
2020-08-17 
36 
32 € 
PDF
Blej
Makineri për furnizimin dhe qarkullimin e materialeve veshës që punojnë nën presion - Kërkesat e sigurisë
English
Published 
2023-07-13 
34 
31 € 
PDF
Blej
Makineri përzjerëse për materialet veshëse - Kërkesa sigurie - Pjesa 1:Makineri përzjerëse për përdorim në automjetet që rillustrohen
English
Withdrawn 
2018-05-08 
22 
25 € 
PDF
Blej
Stacione mbushëse të naftës -Ndërtimi dhe cilësitë e injektorëve automatikë që përdoren në distributorëte karburantit
English
Withdrawn 
2009-03-30 
37 
32 € 
PDF
Blej
Sistemet e gjurmimit të pikimit -Pjesa 1 : Parimet e përgjithshme
English
Published 
2017-08-01 
29 
28 € 
PDF
Blej
Mjediset potencialisht eksplozive -Termat dhe përkufizimet për pajisjet dhe sistemet mbrojtëse të destinuara për tu përdorur në mjediset potencialisht eksplozive
English
Withdrawn 
2017-08-01 
75 
45 € 
PDF
Blej
Pajisje jo -elektrike për përdorim në atmosferat potencialisht shpërthyese Pjesa 1 : Metoda bazë dhe kërkesat
English
Withdrawn 
2010-02-11 
15 
20 € 
PDF
Blej
Pajisje jo -elektrike për atmosferat potencialisht shpërthyese -Pjesa 2 : Mbrojtja prej mbylljes me qarkullim të kufizuar "fr"
English
Withdrawn 
2010-02-11 
20 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje jo -elektrike për atmosferat potencialisht shpërthyese -Pjesa 3 : Mbrojtja prej mbylljes kundrazjarrit "d"
English
Withdrawn 
2010-02-11 
31 
29 € 
PDF
Blej
Pajisje jo -elektrike për atmosferat potencialisht shperthyese -Pjesa 5 : Mbrojtja me anë te sigurisë konstruktive ''C''
English
Withdrawn 
2010-02-11 
23 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje jo -elektrike për atmosferat potencialisht shpërthyese -Pjesa 6 : Mbrojtja prej kontrollit të burimit të ndezjes "b"
English
Withdrawn 
2010-02-11 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje jo -elektrike për atmosferat potencialisht shperthyese -Pjesa 8 : Mbrojtja me anë të zhytjes në leng ''K''
English
Withdrawn 
2009-03-30 
76 
45 € 
PDF
Blej
Pajisjet e parandalimit të mbushjes për rezervuarët statikë për lëndë djegëse të lëngëshme të lehta
English
Published 
2020-01-24 
35 
31 € 
PDF
Blej
Pajisjet e parandalimit të mbushjes për rezervuarët statikë për lëndë djegëse të lëngëshme të lehta
English
Withdrawn 
2018-05-08 
21 
25 € 
PDF
Blej
Stacionet e mbushjes së benzinës -Pjesa 2 : Kërkesat e sigurimit teknik për ndërtimin dhe efektshmerinë e kasave të sigurisë që perdoren në pompat e matjes dhe distributora
95 gjetur, faqja1 nga5 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1