Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Draft 
2024-04-16 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shumë elementësh që përdoren në kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital - Pjesa 2-1: Kabllot horizontale dhe të kolonës së ndërtesës
English
Draft 
2024-04-16 
19 
23 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 2 -2 : Specifikimet e seksionit per kabllot e ekranizuar karakterizuar deri ne 100 MHz -Zona e punes dhe kabllot me fije te bandazhuara
English
Draft 
2024-04-16 
17 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 3 -1 : Specifikimet e seksionit per kabllot e pa ekranizuar karakterizuar deri ne 100 MHz -Kabllot horizontale dhe te kollones se nderteses
English
Draft 
2024-04-16 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 3 -2 : Specifikimet e seksionit per kabllot e pa ekranizuar -Zona e punes dhe kabllot me fije te bandazhuara
English
Draft 
2024-04-16 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 4 -1 : Specifikimet e seksionit per kabllot e ekranizuar karakterizuar deri ne 600 MHz -Kabllot horizontale dhe te kollones se nderteses
English
Draft 
2024-04-16 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 4 -2 : Specifikimet e seksionit per kabllot e ekranizuar karakterizuar deri ne 600 MHz -Zona e punes dhe kabllot me fije te bandazhuara
English
Draft 
2024-04-16 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 5 -1 : Specifikimet e seksionit per kabllot e ekranizuar karakterizuar deri ne 250 MHz -Kabllot horizontale dhe te kollones se nderteses
English
Draft 
2024-04-16 
19 
23 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 5 -2 : Specifikimet e seksionit per kabllot e mbrojtur te karakterizuar deri ne 250 MHz -Zona e punes dhe kabllot me fije te bandazhuara
English
Draft 
2024-04-16 
17 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 6 -1 : Specifikimet e seksionit per kabllot e paekranizuar karakterizuar deri ne 250 MHz -Kabllot horizontale dhe te kollones se nderteses
English
Draft 
2024-04-16 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 6 -2 : Specifikimet e seksionit per kabllot e pambrojtur te karakterizuar deri ne 250 MHz -Zona e punes dhe kabllot me fije te bandazhuar
English
Draft 
2024-04-16 
31 
29 € 
PDF
Blej
Kabllot për komunikim -Pjesa 4 -2 : Konsiderata të përgjithshme për përdorimin e kabllove -Udhëzues për tu përdorur
English
Draft 
2024-04-23 
16 
20 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektrike shtëpiake dhe pajisje të ngjashme me to — Siguria — Pjesa 2 - 101: Kërkesat e veçanta për avulluesit
English
Draft 
2024-04-29 
13 € 
PDF
Blej
Aksesorë elektrik - Rokela me kabllo për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to
English
Draft 
2024-04-29 
18 
22 € 
PDF
Blej
Aksesorë elektrik - Rokela me kabllo për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to
English
Draft 
2024-04-15 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisjet mbrojtëse ndaj impulsit të tensionit të ulët -Pjesa 11 : Pajisjet mbrojtëse ndaj impulsit të lidhura në sistemet e fuqisë të tensionit të ulët -Kërkesat dhe provat
English
Draft 
2024-05-21 
125 
55 € 
PDF
Blej
Kondensatoret ne seri per sistemet e fuqise -Pjesa 2 : Pajisjet mbrojtese per blloqet e kondensatoreve ne seri
English
Draft 
2024-05-21 
10 
15 € 
PDF
Blej
Pajisja shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-30: Kërkesa të veçanta për ngrohësit e dhomës
English
Draft 
2024-05-21 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisja shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-30: Kërkesa të veçanta për ngrohësit e dhomës
English
Draft 
2024-05-20 
64 
42 € 
PDF
Blej
Specifikimi për sigurinë e pajisjeve shtëpiake due pajisjeve të njëjta elektrike -Pjesa 2 -35 : Kërkesa te vecanta per ngrohtesit e menjeheshem te ujit
English
Draft 
2024-04-29 
46 
36 € 
PDF
Blej
Pajisje kontrolli të llambave - Pjesa 2-7: Kërkesa të veçanta për burimin elektrik për shërbimet e sigurisë (ESSS) të furnizuar me pajisje kontrolli elektronik për ndriçimin e emergjencës (të pavarur)
358 gjetur, faqja1 nga18 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1