Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2016-06-16 
80 
45 € 
PDF
Blej
Sistemet zjarrfikëse të palëvizshme - Komponentët për sistemet Sprinkler dhe me sprucim të ujit - Pjesa 2: Valvolat sinjalizuese të lagështirës
English
Published 
2009-03-30 
35 
31 € 
PDF
Blej
Sistemet zjarrfikëse të palëvizshme -Komponentët për sistemet Sprinkler dhe me sprcim të ujit -Pjesa 2 : Valvolat sinjalizuese të lagështirës
English
Published 
2016-06-16 
61 
42 € 
PDF
Blej
Sistemet zjarrfikëse të palëvizshme - Komponentët për sistemet Sprinkler dhe me sprucim të ujit - Pjesa 3: Valvolat sinjalizuese të thatësisë
English
Withdrawn 
2009-03-30 
63 
42 € 
PDF
Blej
Sistemet zjarrfikëse të palëvizshme -Komponentet për sistemet Sprinkler dhe me sprucim të ujit -Pjesa 3 : Valvolat sinjalizuese të thatësisë
English
Published 
2016-06-16 
29 
28 € 
PDF
Blej
Sistemet zjarrfikëse të palëvizshme - Komponentët për sistemet Sprinkler dhe me sprucim të ujit - Pjesa 4: Alarmet motorrike ujore
English
Withdrawn 
2009-03-30 
29 
28 € 
PDF
Blej
Sistemet zjarrfikëse të palëvizshme -Komponentët për sistemet Sprinkler dhe me s’rucim të ujit -Pjesa 4 : Alarmet motorike ujore
English
Published 
2009-03-30 
35 
31 € 
PDF
Blej
Sistemet zjarrfikëse të palëvizshme -Komponentët për sistemet Sprinkler dhe me s’rucim të ujit -Pjesa 5 : Dedektorët e rrjedhjes së ujit
English
Published 
2009-03-30 
35 
31 € 
PDF
Blej
Veshje sipërfaqësore -Kërkesat
English
Published 
2019-11-12 
32 
29 € 
PDF
Blej
Lëmimi i sipërfaqeve me çimento - Kërkesat
English
Published 
2009-03-30 
34 
31 € 
PDF
Blej
Rezervuarë prej çeliku të prodhuar në punishte -Pjesa 2 : Rezervuarë cilindrik horizontal me veshje të jashtëme dyfishe dhe veshje të jashtëme teke për mbajtjen e lëngjeve të djegshme dhe të pa dhegshgme që ndotin ujin
English
Withdrawn 
2009-03-30 
39 
32 € 
PDF
Blej
Produkte guri dhe eterniti për çati dhe veshje (mbulesa) -Pjesa 1 : Specifikimi i produktit
English
Published 
2019-11-12 
49 
36 € 
PDF
Blej
Gurë dhe rrasa për çati me ndërpreje dhe veshje të jashtëme - Pjesa 1: Specifikime për rrasën dhe rrasën karbonate
English
Published 
2009-03-30 
37 
32 € 
PDF
Blej
Xhami në ndërtim -Xhami silikat kalciumi e natrium i përforcuar kimikisht -Pjesa 2 : Vlerësimi i konformitetit/ standardi i produktit
English
Published 
2019-11-12 
38 
32 € 
PDF
Blej
Pajisjet e kontrollit të trafikut -Pajisje paralajmëruese rreziku dhe fenerë sinjalizimi sigurie
English
Withdrawn 
2013-11-25 
43 
34 € 
PDF
Blej
Pajisjet e kontrollit të trafikut -Drejtuesit sinjalistikë
English
Published 
2009-03-30 
26 
26 € 
PDF
Blej
Ventilat e futjes së ajrit për sistemet e drenazhimit -Kërkesat , metodat e provës dhe vlerësimi i konfirmitetit
English
Published 
2019-11-12 
36 
32 € 
PDF
Blej
Oxhakët -Komponentët -Elementët e mureve të jashtëm prej betoni
English
Published 
2019-11-12 
59 
38 € 
PDF
Blej
Fletë të sheshta çimentoje me fibër - Specifikim produkti dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2016-07-13 
33 
31 € 
PDF
Blej
Impiante të vegjël të trajtimit të ujrave të ndotura për deri 50 PT - Pjesa 1: Tankera septikë të parafabrikuar
English
Withdrawn 
2009-03-30 
33 
31 € 
PDF
Blej
Impiante të vegjël të trajtimit të ujrave të ndotura për deri 50 TP-Pjesa 1: Tankera septikë të parafabrikuara
397 gjetur, faqja4 nga20 Shtyp rezultatin e kërkimit      
4