Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2009-03-30 
21 
25 € 
PDF
Blej
Sistemet zjarrfikëse të palëvizëshme -Komponentët për sistemet zjarrfikëse me gaz -Pjesa 3 : Kërkesat dhe metodat e provave për pajisjet manuale të lëshimit dhe te ndalimit
English
Published 
2009-03-30 
34 
31 € 
PDF
Blej
Sisteme të palëvizshme zjarrfikës -Komponentët për sistemet zjarrfikës të gazit -Kërkesat dhe metodat e provës për saraçineskat e rezervuarit dhe aktualizuesit e tyre
English
Published 
2017-10-18 
33 
31 € 
PDF
Blej
Sistemet zjarrfikëse të palëvizshme -Komponentët për sistemet zjarrfikëse me gaz -Pjesa 5 : Kërkesat dhe metodat e provës për valvolat përgjedhese të presionit të lartë dhe te ulët
English
Published 
2017-10-18 
27 
28 € 
PDF
Blej
Sistemet zjarrfikëse të palëvizshme -Komponentët për sistemet zjarrfikëse me gaz -Pjesa 6 : Kërkesat dhe metodat e provave për pajisjet jo -elektrike të çaktivizimit per sistemet me CO2
English
Published 
2009-03-30 
23 
25 € 
PDF
Blej
Sistemet zjarrfikëse të palevizshem -Komponentët për sistemet zjarrëfikese me gaz -Pjesa 7 : Kërkesat dhe metodat e provës për dizat për sistemet me CO2
English
Published 
2009-03-30 
24 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet zjarrfikëse të palëvizshme -Komponentët për sistemet zjarrfikëse me gaz -Pjesa 8 : Kërkesat dhe metodat e provës për bashkuesit fleksibël për sistemet me CO2
English
Published 
2009-03-30 
25 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet zjarrfikëse të palëvizshme -Komponentët për sistemet zjarrfikëse me gaz -Pjesa 9 : Kërkesat dhe metodat e provës për detektorët specialë të zjarrit
English
Published 
2016-06-16 
59 
38 € 
PDF
Blej
Sistemet e kontrollit të tymit dhe te nxehtësisë - Pjesa 1: Specifikime për barrierat e tymit
English
Withdrawn 
2009-03-30 
59 
38 € 
PDF
Blej
Sistemet e kontrollit të tymit dhe te nxehtësisë -Pjesa 1 : Specifikime për barrierat e tymit
English
Published 
2016-06-16 
55 
38 € 
PDF
Blej
Sistemet e kontrollit të tymit dhe te nxehtësisë - Pjesa 1: Specifikime për barrierat e tymit
English
Withdrawn 
2009-03-30 
53 
38 € 
PDF
Blej
Sistemet e kontrollit të nxehtësisë dhe tymit -Pjesa 10 : Pajisje të furnizimit me energji
English
Published 
2009-03-30 
42 
34 € 
PDF
Blej
Sistemet e kontrollit të tymit dhe te nxehtësisë -Pjesa 2 : Specifikime për ventilatorët e tymit të zakonshëm dhe te nxehtësisë
English
Withdrawn 
2009-03-30 
47 
36 € 
PDF
Blej
Sistemet e kontrollit të tymit dhe te nxehtësisë -Pjesa 3 : Specifikime për ventilatorët nxjerrës të tymit dhe të nxehtësisë
English
Published 
2017-10-18 
104 
51 € 
PDF
Blej
Sistemet e kontrollit të tymit dhe te nxehtësisë -Pjesa 3 : Specifikime për ventilatorët nxjerrës të tymit dhe të nxehtësisë
English
Published 
2009-03-30 
100 
48 € 
PDF
Blej
Sistemet e kontrollit të tymit dhe të nxehtësisë -Pjesa 6 : Specifikime për sistemet diferenciale -Ansamble
English
Published 
2019-09-26 
32 
29 € 
PDF
Blej
Sistemet e kontrollit të tymit dhe te nxehtësisë - Pjesa 7:Seksionet (pjesët) për kontrollin e tymit
English
Published 
2016-06-16 
40 
32 € 
PDF
Blej
Sistemet e kontrollit të tymit dhe te nxehtësisë - Pjesa 8: Amortizatorët e kontrollit të tymit
English
Published 
2009-03-30 
43 
34 € 
PDF
Blej
Xhami në ndërtim -Xhami i sigurt silikat kalcium e natriumi termikisht i qëndrueshëm -Pjesa 2 : Vlerësimi i konformitetit/Standardi i produktit
English
Withdrawn 
2009-03-30 
67 
42 € 
PDF
Blej
Aksesorë, kinkaleri (brava,shula,reze,etj)për ndërtesat -Bravat dhe shulat -Bravat ,shulat dhe pllakat mbyllëse mekanike -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2017-10-18 
82 
48 € 
PDF
Blej
Sistemet zjarrfikëse të palëvizshme - Komponentët për sistemet me spërkatje dhe me sprucim të ujit - Pjesa 1: Spërkatësit
397 gjetur, faqja3 nga20 Shtyp rezultatin e kërkimit      
3