Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2023-07-14 
37 
32 € 
PDF
Blej
Qelqi në ndërtim - Qelq i veshur - Pjesa 4: Standardi i produktit
English
Published 
2009-03-30 
32 
29 € 
PDF
Blej
Tubat dhe rekorderitë e tubave prej çeliku të galvanizuar në të nxehtë dhe me saldim gjatësorë , me bokoll bashkuese për sistemet e ujrave të shkarkimit -Pjesa 1 : Kërkesat , provat , kontrolli i cilësisë
English
Withdrawn 
2009-03-30 
26 
26 € 
PDF
Blej
Tubat dhe rekorderitë e tubave prej çeliku inoksidabël dhe me saldim gjatësor, me bokall bashkuese për sistemet e ujrave të shkarkimit-Pjesa 1 : Kërkesat, provat, kontrolli i cilësisë
English
Published 
2013-12-11 
11 
17 € 
PDF
Blej
Tubat dhe rekoreritë e tubave prej qeliku inoksidabël dhe me saldim gjatësor, me bookoll bashkuese per sistemet e ujrave të shkarkimit -Pjesa1 : Kërkesat,provat ,kontrolli I cilësisë
English
Published 
2009-03-30 
60 
38 € 
PDF
Blej
Aksesorë ( brava,shula,reze tej)për ndërtesat -Bllokuesit kundra panikut për daljet e emërgjencëstë cilët komandohen me anë të një doreze horizontale -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2009-03-30 
31 
29 € 
PDF
Blej
Aksesorë, kinkaleri (brava, shula, reze, etj)për ndërtesat -Pajisjet me amartizim për mbylljen e derës -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2009-03-30 
10 € 
PDF
Blej
Aksesorë , kinkaleri (brava,shula,reze,etj) për ndërtesat -Pajisjet mbajtëse elektromagnetike për dyert rrotulluese -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2009-03-30 
28 
28 € 
PDF
Blej
Aksesorë , kinkaleri (brava,shula,reze,etj) për ndërtesat -Pajisjet mbajtëse elektromagnetike për dyert rrotulluese -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-03-30 
18 
22 € 
PDF
Blej
Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur të ndërtesa dhe kantiere -Parimet e ndertimit dhe provat -Pjesa 1 : Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur që përmban lëndë fekale
English
Withdrawn 
2009-03-30 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur në ndërtesa dhe kantiere -Parimet e ndërtimit dhe provat -Pjesa 2 : Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur që përmban lëndë fekale të lira
English
Withdrawn 
2009-03-30 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur në ndërtesa dhe kantiere -Parimet e ndërtimit dhe provat -Pjesa 3 : Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur që përmban lëndë fekale për përdorime të kufizuara
English
Withdrawn 
2009-03-30 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur në ndërtesa dhe kantiere -Parimet e ndërtimit dhe provat -Pjesa 4 : Valvola moskthimi për ujrat e ndotura me fekale te lira dhe ujrat e ndotura që përmbajnë lëndë fekale
English
Withdrawn 
2009-03-30 
38 
32 € 
PDF
Blej
Produktet prej guri natyral -Pllaka modulare -Kërkesat EN 12057 : 2004
English
Withdrawn 
2009-03-30 
32 
29 € 
PDF
Blej
Produktet prej guri natyral -Pllaka për dysheme dhe shkallë -Kërkesat
English
Published 
2009-03-30 
46 
36 € 
PDF
Blej
Sistemet zjarrfikëse të palëvizëshme -Komponentët për sistemet zjarrfikëse me gaz -Pjesa 1 : Kërkesat dhe metodat e provave për pajisjet elektrike të kontrollit automatik dhe për pajisjet e vonimit
English
Published 
2009-03-30 
21 
25 € 
PDF
Blej
Sistemet zjarrfikëse të palëvizshme -Komponentët për sistemet zjarrëfikese me gaz -Pjesa 10 : Kërkesat dhe metodat e provave për manometrat e presionit dhe per kontaktet me presion
English
Published 
2009-03-30 
21 
25 € 
PDF
Blej
Sistemet zjarrfikëse të palëvizshme -Komponentët për sistemet zjarrfikëse me gaz -Pjesa 11 : Kërkesat dhe metodat e provave për pajisjet mekanike të peshimit
English
Published 
2009-03-30 
25 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet zjarrfikëse të palëvizshme -Komponentët për sistemet zjarrëfikese me gaz -Pjesa 12 : Kërkesat dhe metodat e provave për pajisjet pneumatike të alarmit
English
Published 
2009-03-30 
19 
23 € 
PDF
Blej
Sistemet zjarrfikëse të palëvizshme -Komponentët për sistemet zharrfikëse me gaz -Pjesa 13 : Kërkesat dhe metodat e provës për valvolat e kontrollit dhe për valvolat e mos -kthimit
English
Published 
2009-03-30 
28 
28 € 
PDF
Blej
Sistemet zjarrfikëse të palëvizshme -Komponentët për sistemet zjarrfikëse me gaz -Pjesa 2 : Kërkesat dhe metodat e provave për pajisjet jo -elektrike të kontrollit automatik dhe për pajisjet e vonimit
397 gjetur, faqja2 nga20 Shtyp rezultatin e kërkimit      
2