Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2019-11-12 
56 
38 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për ndërtesa - Produkte të fabrikuara (PU) prej shkume poliuretani të ngurtë - Specifikimi
English
Published 
2019-11-12 
51 
38 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për ndërtesa - Produkte të fabrikuara (PF) prej shkume fenolike- Specifikimi
English
Published 
2019-11-12 
49 
36 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për ndërtesa - Prodhime të fabrikuara (CG) prej xhami me celula (hoje)- Specifikimi
English
Published 
2019-11-12 
51 
38 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për ndërtesa - Prodhime të fabrikuara (WW) prej leshi druri- Specifikimi
English
Published 
2019-11-12 
57 
38 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për ndërtesa - Prodhime të fabrikuara (EPB) prej fibre perliti të bymyer - Specifikimi
English
Published 
2019-11-12 
51 
38 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për ndërtesa - Prodhime të fabrikuara (ICB) prej tape të bymyer - Specifikimi
English
Published 
2019-11-12 
53 
38 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për ndërtesa -Prodhime prej fibrash druri të fabrikuara -Karakteristikat
English
Withdrawn 
2019-07-16 
154 
61 € 
PDF
Blej
Ngrohës shtëpiakë me ajër, me konveksion të detyruar me gaz të djegshëm, për hapësirë ngrohëse që nuk e kalon nxehtësinë neto në hyrje prej 70 kw, që kanë ventilator për të ndihmuar djegësit
English
Published 
2019-11-12 
45 
34 € 
PDF
Blej
Prova për betonin e ngurtësuar - Elemente dyshemeje të përforcuar
English
Published 
2019-11-12 
35 
31 € 
PDF
Blej
Produktet e parafabrikuara prej betoni -Elementë struktural linearë
English
Published 
2009-03-30 
106 
51 € 
PDF
Blej
Pajisjet shtesë përfshirë zjarret e hapur të djegura nga lënde djegëse të ngurta -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2009-03-30 
89 
48 € 
PDF
Blej
Ngrohtësit me zjarr me lëndë djegëse të ngurta -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2019-11-12 
30 
29 € 
PDF
Blej
Porta dhe dyer garazhi, industrial, tregtare - Standard produkti, karakteristikat e performancës
English
Published 
2014-01-14 
45 
34 € 
PDF
Blej
Plastikë -Profilet jo plastike prej poli (vinilkloridi) për aplikim në ndërtesa -Pjesa 2 : Profilet PVC -U dhe profilet PVC -UE për muret e brendshme dhe të jashtme dhe mbylljet e tavaneve
English
Published 
2019-12-03 
47 
36 € 
PDF
Blej
Gjeotekstilet dhe produktet e ngjashme me gjeotekstilet -Karakteristikat e kërkuara për t'u përdorur në ndërtimin e rrugëve dhe të sipërfaqeve të tjera të trafikut (përfshirë hekurudhat dhe pjesët e asfaltuara)
English
Published 
2019-12-03 
45 
34 € 
PDF
Blej
Gjeotekstilet dhe produktet e ngjashme me gjeotekstilet-Karakteristikat e kërkuara për t'u përdorur në ndërtimin e hukurudhave
English
Published 
2019-12-03 
46 
36 € 
PDF
Blej
Gjeotekstilet dhe produktet e lidhura me gjeotekstilet - Karakteristikat e kërkuara për përdorim në punime tokësore, themelet dhe struktura mbajtëse
English
Published 
2019-12-03 
46 
36 € 
PDF
Blej
Gjeotekstilet dhe produktet e lidhura me gjeotekstilet-Karakteristikat e kërkuara për përdorim në sistemet e kullimit
English
Published 
2019-12-03 
46 
36 € 
PDF
Blej
Gjeotekstilet dhe produktet e lidhura me gjeotekstilet-Karakteristikat e kërkuara për përdorim në punët për kontrollin e erozionit (mbrojtja bregdetare, përforcimet e argjinaturave)
English
Published 
2019-12-03 
46 
36 € 
PDF
Blej
Gjeotekstilet dhe produktet e ngjashme me gjeotekstilet Karakteristikat e kërkuara për t'u përdorur në ndërtimin e rezervuarëve dhe digave
397 gjetur, faqja7 nga20 Shtyp rezultatin e kërkimit      
7