Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Draft 
2024-04-16 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shumë elementësh që përdoren në kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital - Pjesa 2-1: Kabllot horizontale dhe të kolonës së ndërtesës
English
Draft 
2024-04-16 
19 
23 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 2 -2 : Specifikimet e seksionit per kabllot e ekranizuar karakterizuar deri ne 100 MHz -Zona e punes dhe kabllot me fije te bandazhuara
English
Draft 
2024-04-16 
17 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 3 -1 : Specifikimet e seksionit per kabllot e pa ekranizuar karakterizuar deri ne 100 MHz -Kabllot horizontale dhe te kollones se nderteses
English
Draft 
2024-04-16 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 3 -2 : Specifikimet e seksionit per kabllot e pa ekranizuar -Zona e punes dhe kabllot me fije te bandazhuara
English
Draft 
2024-04-16 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 4 -1 : Specifikimet e seksionit per kabllot e ekranizuar karakterizuar deri ne 600 MHz -Kabllot horizontale dhe te kollones se nderteses
English
Draft 
2024-04-16 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 4 -2 : Specifikimet e seksionit per kabllot e ekranizuar karakterizuar deri ne 600 MHz -Zona e punes dhe kabllot me fije te bandazhuara
English
Draft 
2024-04-16 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 5 -1 : Specifikimet e seksionit per kabllot e ekranizuar karakterizuar deri ne 250 MHz -Kabllot horizontale dhe te kollones se nderteses
English
Draft 
2024-04-16 
19 
23 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 5 -2 : Specifikimet e seksionit per kabllot e mbrojtur te karakterizuar deri ne 250 MHz -Zona e punes dhe kabllot me fije te bandazhuara
English
Draft 
2024-04-16 
17 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 6 -1 : Specifikimet e seksionit per kabllot e paekranizuar karakterizuar deri ne 250 MHz -Kabllot horizontale dhe te kollones se nderteses
English
Draft 
2024-04-16 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 6 -2 : Specifikimet e seksionit per kabllot e pambrojtur te karakterizuar deri ne 250 MHz -Zona e punes dhe kabllot me fije te bandazhuar
English
Draft 
2024-04-16 
31 
29 € 
PDF
Blej
Kabllot për komunikim -Pjesa 4 -2 : Konsiderata të përgjithshme për përdorimin e kabllove -Udhëzues për tu përdorur
English
Draft 
2024-04-23 
16 
20 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektrike shtëpiake dhe pajisje të ngjashme me to — Siguria — Pjesa 2 - 101: Kërkesat e veçanta për avulluesit
English
Draft 
2024-04-29 
18 
22 € 
PDF
Blej
Aksesorë elektrik - Rokela me kabllo për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to
English
Draft 
2024-04-15 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisjet mbrojtëse ndaj impulsit të tensionit të ulët -Pjesa 11 : Pajisjet mbrojtëse ndaj impulsit të lidhura në sistemet e fuqisë të tensionit të ulët -Kërkesat dhe provat
English
Draft 
2024-05-21 
125 
55 € 
PDF
Blej
Kondensatoret ne seri per sistemet e fuqise -Pjesa 2 : Pajisjet mbrojtese per blloqet e kondensatoreve ne seri
English
Draft 
2024-04-29 
82 
48 € 
PDF
Blej
Pajisja e kontrollit të llambës Pjesa 2 -7 : Kërkesa të veçanta për ballastet elektronike të furnizuara me rrymë të vazhduar për ndriçim emergjence
English
Draft 
2024-04-29 
74 
45 € 
PDF
Blej
Pajisja e kontrollit të llambës -Pjesa 2 -9 : Kërkesa të veçanta për ballastet për llambat me shkarkim ( përveç llambave fluroishente)
English
Published 
2023-07-14 
130 
55 € 
PDF
Blej
Materiale ndërtimi - Sisteme dalje të kontrolluara elektrikisht për përdorim në rrugët e daljes emergjente - Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2023-07-20 
13 
18 € 
PDF
Blej
Sistemet kabllore të linjës lidhëse dhe kanalizimeve për instalimet elektrike — Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
English
Published 
2023-07-20 
29 
28 € 
PDF
Blej
Kabllot fleksibël të veshur me polivinil kloridi të sheshtë
191 gjetur, faqja1 nga10 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1