Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

98/37/EC

Lidhje të dobishme

Titulli Shqip

Makineria

Titulli Anglisht

Machinery

Informacion shtesë

NULL