Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

96/48/EC

Lidhje të dobishme

Titulli Shqip

Ndërveprimi i sistemeve hekurudhore ndër-Evropiane të shpejtësisë së lartë

Titulli Anglisht

Interoperability of the trans-European high-speed rail system

Informacion shtesë

NULL