Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

94/9/EC

Lidhje të dobishme

Titulli Shqip

Pajisje dhe sisteme të mbrojtjes për përdorim në atmosfera potencialisht shpërthyese (ATEX)

Titulli Anglisht

Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (ATEX)

Informacion shtesë

NULL