Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

2009/142/EC

Lidhje të dobishme

Titulli Shqip

Pajisje për lëndë djegëse të gaztë

Titulli Anglisht

Appliances burning gaseous fuels

Informacion shtesë

NULL