Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

2016/425

Lidhje të dobishme

Titulli Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Titulli Anglisht

Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC

Informacion shtesë

Asnjë informacion i shtuar.