Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

2000/9/EC

Lidhje të dobishme

Titulli Shqip

Instalime teleferiku të projektuara për transport njerëzish

Titulli Anglisht

Cableway installations designed to carry persons

Informacion shtesë

NULL