Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

95/16/EC

Lidhje të dobishme

Titulli Shqip

Ashensorë

Titulli Anglisht

Lifts

Informacion shtesë

NULL