Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

88/378/EEC

Lidhje të dobishme

Titulli Shqip

Direktiva e Keshilit 88/378/EEC e 3 Maj 1988 per Siguria e lojrave

Titulli Anglisht

Safety of toys

Informacion shtesë

NULL