Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

SK EN 61280-2-3:2011

Shtëpi » Standardizim » SK EN 61280-2-3:2011
SK EN 61280-2-3:2011
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 49
Publikuar: 2011-09-19
Regjistri Kombëtar: 82/2011
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 61280-2-3:2009
CLC/SR 86C
Çmim: 36 €Titulli Shqip

Proçedura prove të nensistemeve të telekumunikacionit me fibër optike -Pjesa 2 -3 : Sisteme shifrore -Matja e variacioneve të ngadalta (Wander) dhe me të shpejta (jitter)

Titulli Anglisht

Fibre optic communication subsystem test procedures - Part 2-3: Digital systems - Jitter and wander measurements

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

IEC 61280-2-3:2009(E) specifies methods for the measurement of the jitter and wander parameters associated with the transmission and handling of digital signals.

Komitetet Teknike

ICS

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2015-06-24 
14 
18 € 
PDF
Blej
Procedura të provës bazë të nënsistemit të komunikimit me fibër optike-Pjesa 1-1: Procedurat e provës për nënsistemet e përgjithshme të komunikimit-Matja e fuqisë optike të transmetuesit në dalje për kabllot me fibra optike njëformëshe
English
Withdrawn 
2011-04-25 
26 
26 € 
PDF
Blej
Procedurat e provës së nënsistemit të komunikimit me fibra optike -Pjesa 2 -9 : Sistemet dixhitale -Matja e raportit të sinjalit optik me zhurmën për sisteme të pleksëzuar me gjatësi vale të kondensuar
English
Published 
2018-06-18 
26 
26 € 
PDF
Blej
Procedurat e provës së nënsistemit të komunikimit me fibra optike-Pjesa 2-9: Sistemet dixhitale-Matja e raportit të sinjalit optik me zhurmën për sisteme të pleksëzuar me gjatësi vale të kondensuar
English
Withdrawn 
2011-09-19 
69 
42 € 
PDF
Blej
Proçedura prove të nensistemeve të telekumunikacionit me fibër optike -Pjesa 4 -1 : Impiant kabllosh të instaluara -Matja e dobësimit në multimodë
English
Withdrawn 
2018-06-18 
66 
42 € 
PDF
Blej
Proçedura prove të nënsistemve të telekomunikacionit me fibër optike-Pjesa 4-1: Impiant kabllosh të instaluara-Matja e dobësimit në multimode