Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

SK EN 12050-3:2009

Shtëpi » Standardizim » SK EN 12050-3:2009
SK EN 12050-3:2009
Status: Withdrawn
Gjuha: English
Faqe: 19
Publikuar: 2009-03-30
I tërhequr: 2017-09-26
Regjistri Kombëtar: 202/2017
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 12050-3:2000
CEN/TC 165
Çmim: 23 €Titulli Shqip

Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur në ndërtesa dhe kantiere -Parimet e ndërtimit dhe provat -Pjesa 3 : Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur që përmban lëndë fekale për përdorime të kufizuara

Titulli Anglisht

Wastewater lifting plants for buildings and sites - Principles of construction and testing - Part 3: Lifting plants for wastewater containing faecal matter for limited applications

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This part of this European Standard applies to lifting plants for wastewater containing faecal matter for limited applications used for draining a single WC according to EN 33 or EN 37 to which it is directly connected and located below flood level. This standard contains general requirements, basic construction and testing principles, together with advice on materials and quality surveillance.

Komitetet Teknike

ICS

Direktivë

Veprim Kombëtar

SK EN 12050-3:2018 replaces SK EN 12050-3:2009 - 2016-07-22

Shënimet

SK EN 12050-3:2009 i adaptuar në KT.Ndërtim, shfuqizohet dhe i njëjti kalon me "mirror" në KT.Mjedis.
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2009-03-30 
18 
22 € 
PDF
Blej
Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur të ndërtesa dhe kantiere -Parimet e ndertimit dhe provat -Pjesa 1 : Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur që përmban lëndë fekale
English
Withdrawn 
2013-12-11 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur në ndërtesa dhe kontenjere -Parimet e ndërtimit dhe provat -Pjesa 1 : Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur që përmban lëndë fekale
English
Published 
2018-02-14 
41 
34 € 
PDF
Blej
Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur të ndërtesa dhe kantiere -Parimet e ndertimit dhe provat -Pjesa 1 : Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur që përmban lëndë fekale
English
Withdrawn 
2009-03-30 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur në ndërtesa dhe kantiere -Parimet e ndërtimit dhe provat -Pjesa 2 : Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur që përmban lëndë fekale të lira
English
Withdrawn 
2013-12-11 
18 
22 € 
PDF
Blej
Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur në ndërtesa dhe kontenjere -Parimet e ndërtimit dhe provat -Pjesa 2 : Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur që përmban lëndë fekale
English
Published 
2018-02-14 
40 
32 € 
PDF
Blej
Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur në ndërtesa dhe kantiere -Parimet e ndërtimit dhe provat -Pjesa 2 : Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur që përmban lëndë fekale të lira
English
Withdrawn 
2013-12-11 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur në ndërtesa dhe kontenjere-Pairimet e ndërtimit dhe provat-Pjesa 3: Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur që përmban lëndë fekale për përdorim të kufizuar
English
Published 
2018-02-14 
41 
34 € 
PDF
Blej
Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur në ndërtesa dhe kantiere -Parimet e ndërtimit dhe provat -Pjesa 3 : Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur që përmban lëndë fekale për përdorime të kufizuara
English
Withdrawn 
2009-03-30 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur në ndërtesa dhe kantiere -Parimet e ndërtimit dhe provat -Pjesa 4 : Valvola moskthimi për ujrat e ndotura me fekale te lira dhe ujrat e ndotura që përmbajnë lëndë fekale
English
Published 
2018-02-14 
32 
29 € 
PDF
Blej
Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur në ndërtesa dhe kantiere -Parimet e ndërtimit dhe provat -Pjesa 4 : Valvola moskthimi për ujrat e ndotura me fekale te lira dhe ujrat e ndotura që përmbajnë lëndë fekale