Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

prSK EN 933-5:2024

Shtëpi » Standardizim » prSK EN 933-5:2024
prSK EN 933-5:2024
Status: Draft
Gjuha: English
Faqe: 22
Publikuar: 2024-06-06
Regjistri Kombëtar:
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 933-5:2022
Çmim: 25 €Titulli Shqip

Provat për vetitë gjeometrike të agregateve Pjesa 5 : Përcaktimi i përqindjes së pjesëzave të thyera dhe me sipërfaqe të thyer në agregatet e trashë

Titulli Anglisht

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 5: Determination of percentage of crushed particles in coarse and all-in natural aggregates

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

Asnjë informacion i shtuar.

Komitetet Teknike

ICS

Direktivë

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Draft 
 
12 
17 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë gjeometrike të agregateve Pjesa 10 : Vlerësimi i imtësisë -Grada e mbushësve (sitosje me rrjedhje rrymë ajri)
English
Draft 
 
15 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë gjeometrike të agregateve -Pjesa 2 : Përcaktimi i shërndarjes së përmasave të kokrrizave -Metoda e sitave, përmasa nominale e birave
English
Draft 
 
13 
18 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë gjeometrike të agregateve Pjesa 3 : Përcaktimi i formës së grimcave -Treguesi i ciflosjes
English
Draft 
 
13 
18 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë gjeometrike të agregateve Pjesa 4 : Përcaktimi i formës së pjesëzave -Indeksi i formës
English
Draft 
 
26 
26 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë gjeometrike të agregatëve - Pjesa 6: Vlerësimi I karakteristikave të sipërfaqes - Koeficenti I rrjedhshmërise së agregateve.
English
Draft 
 
21 
25 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë gjeometrike të agregateve - Pjesa 8: Vlerësimi i imtësisë - Prova ekuivalente e rërës
English
Draft 
 
21 
25 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë gjeometrike të agregateve - Pjesa 9: Vlerësimi i imtësisë - Prova e blusë së metilenit
English
Withdrawn 
2006-09-13 
13 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë gjeometrike të agregateve -Pjesa 1 : Përcaktimi i shpërndarjes së përmasave të kokërrizave -Metoda me sitim
English
Published 
2023-07-14 
20 
23 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë gjeometrike të agregateve -Pjesa 1 : Përcaktimi i shpërndarjes së përmasave të kokërrizave -Metoda me sitim
English
Withdrawn 
2006-09-13 
10 
15 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë gjeometrike të agregateve Pjesa 10 : Vlerësimi i imtësisë -Grada e mbushësve (sitosje me rrjedhje rrymë ajri)
English
Withdrawn 
2006-09-13 
10 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë gjeometrike të agregateve -Pjesa 2 : Përcaktimi i shërndarjes së përmasave të kokrrizave -Metoda e sitave, përmasa nominale e birave
English
Withdrawn 
2006-09-13 
13 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë gjeometrike të agregateve Pjesa 3 : Përcaktimi i formës së grimcave -Treguesi i ciflosjes
English
Withdrawn 
2006-09-13 
16 
20 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë gjeometrike të agregateve Pjesa 4 : Përcaktimi i formës së pjesëzave -Indeksi i formës
English
Published 
2006-09-13 
11 
17 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë gjeometrike të agregateve Pjesa 5 : Përcaktimi i përqindjes së pjesëzave të thyera dhe me sipërfaqe të thyer në agregatet e trashë
English
Withdrawn 
2006-09-13 
18 
22 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë gjeometrike të agregateve Pjesa 6 : Vlerësimi i karakteristikave të sipërfaqes -Koeficienti i rrjedhshmërisë së agregateve
English
Published 
2006-09-13 
15 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë gjeometrike të agregateve Pjesa 7 : Përcaktimi i përmbajtjes së guaskave -Përqindja e guaskave në agregatet e trashë
English
Withdrawn 
2006-09-13 
17 
22 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë gjeometrike të agregateve Pjesa 8 : Vlerësimi i imtësisë -Prova ekvivalente e rërës
English
Withdrawn 
2006-09-13 
13 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë gjeometrike të agregateve Pjesa 9 : Vlerësimi i imtësisë -Prova me metilen blu