Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

SK EN 1034-1:2000+A1:2013

Shtëpi » Standardizim » SK EN 1034-1:2000+A1:2013
SK EN 1034-1:2000+A1:2013
Status: Withdrawn
Gjuha: English
Faqe: 39
Publikuar: 2013-09-13
I tërhequr: 2023-03-09
Regjistri Kombëtar: 109/2013
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 1034-1:2000+A1:2010
CEN/TC 198
Çmim: 32 €Titulli Shqip

Siguria e makinerisë -Kërkesa të sigurisë për projektimin dhe konstruksionin e makinerive të prodhimit dhe të finicionit të letrës -Pjesa 1 : Kërkesa të përbashkëta

Titulli Anglisht

Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 1: Common requirements

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

1.1 This standard applies to paper making and paper finishing machines. It contains definitions and requirements which apply to all paper making and paper finishing machines listed in annex A and shall be used in connection with the specific part applicable for the respective machine listed in annex A. Specific parts can contain additional requirements or deviations from EN 1034-1 in which case the specific stipulations take precedence over the specification made in EN 1034-1. The standard deals with the hazards listed in 4. 1.2 This standard does not apply to machines used in paper converting. See EN 1010-1 to EN 1010-5. 1.3 This standard applies to machines produced after............. (date of CEN approval).

Komitetet Teknike

ICS

Direktivë

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2009-10-28 
37 
32 € 
PDF
Blej
English
Published 
2016-06-16 
16 
20 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë – Kërkesat e sigurise për projektimin dhe ndërtimin e makinave të përgatitjes dhe finicionit të letrës - Pjesa 13: Makineritë për shtelëzimin e dëngjeve dhe njesive.
English
Withdrawn 
2009-10-28 
18 
22 € 
PDF
Blej
English
Published 
2016-06-16 
18 
22 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë – Kërkesat e sigurise për projektimin dhe ndërtimin e makinave të përgatitjes dhe finicionit të letrës - Pjesa 14: Ndarësi i bobinës
English
Published 
2016-06-16 
49 
36 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë – Kërkesat e sigurisë për projektimin dhe ndërtimin e makinerive të prodhimit dhe finicionit të letrës - Pjesa 16: Makinat e prodhimit të letrës dhe kartonit
English
Published 
2016-06-16 
45 
34 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë – Kërkesat e sigurise për projektimin dhe ndërtimin e makinerive të përgatitjes dhe finicionit të letrës - Pjesa 17: Makinat për prodhimin e letrë së hollë
English
Published 
2009-08-28 
17 
22 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Kërkesa të sigurisë për projektimin dhe konstruksionin e makinerive te prodhimit dhe tëfinicionit të letrës -Pjesa 2 : Tamburët
English
Withdrawn 
2009-08-28 
16 
20 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Kërkesa të sigurisë për projektimin dhe konstruksionin e makinerive të prodhimit dhe të finicionit të letrës - Pjesa 2: Tamburët
English
Published 
2016-06-16 
49 
36 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë – Kërkesat e sigurise për projektimin dhe ndërtimin e makinerive të përgatitjes dhe finicionit të letrës - Pjesa 21: Makinat veshëse
English
Published 
2020-08-17 
18 
22 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Kërkesa sigurie për projektimin dhe ndërtimin e makinave për prodhimin dhe finicionin e letrës - Pastrues druri
English
Published 
2016-06-16 
26 
26 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë – Kërkesat e sigurisë për projektimin dhe ndërtimin e makinerive të prodhimit dhe finicionit të letrës - Pjesa 26: Makinat për imballazhimin e bobinave
English
Published 
2016-06-16 
34 
31 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë – Kërkesat e sigurise për projektimin dhe ndërtimin e makinerive të përgatitjes dhe finicionit të letrës - Pjesa 27: Sistemet e vënies në lëvizje të bobinës
English
Withdrawn 
2009-10-28 
42 
34 € 
PDF
Blej
English
Published 
2016-06-16 
42 
34 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë – Kërkesat e sigurisë për projektimin dhe ndërtimin e makinerive të prodhimit dhe finicionit të letrës - Pjesa 3: Makinat mbeshtjellëse dhe rimbështjellëse
English
Withdrawn 
2020-08-17 
23 
25 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Kërkesat e sigurise për projektimin dhe ndërtimin e makinerive të prodhimit dhe finicionit të letrës - Pjesa 4: Pulpat dhe pajisjet e tjera ndihmëse
English
Published 
2009-08-28 
30 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Kërkesa sigurie për projektimin dhe konstruktimin e makinave të përgatitjes dhe finicionit të letrës -Pjesa 5 : Fletë formuesit
English
Withdrawn 
2009-08-28 
30 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Kërkesa sigurie për projektimin dhe konstruktimin e makinave të përgatitjes dhe finicionit të letrës - Pjesa 5: Fletë formuesit
English
Published 
2016-06-16 
28 
28 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë – Kërkesat e sigurise për projektimin dhe ndërtimin e makinave të përgatitjes dhe finicionit të letrës - Pjesa 6: Kalandra
English
Withdrawn 
2009-10-28 
28 
28 € 
PDF
Blej
English
Published 
2020-08-17 
14 
18 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Kërkesat e sigurise për projektimin dhe ndërtimin e makinave të përgatitjes dhe finicionit të letrës - Pjesa 7: Govatat
English
Withdrawn 
2009-10-28 
14 
18 € 
PDF
Blej
English
Published 
2016-06-16 
19 
23 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë – Kërkesat e sigurisë për projektimin dhe ndërtimin e makinerive të prodhimit dhe finicionit të letrës - Pjesa 8: Impjantet e përpunimit