Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

DS CEN/TR 14715:2013

Shtëpi » Standardizim » DS CEN/TR 14715:2013
DS CEN/TR 14715:2013
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 29
Publikuar: 2013-09-13
Regjistri Kombëtar:
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
CEN/TR 14715:2004
CEN/TC 114
Çmim: 28 €Titulli Shqip

Siguria e makinerisë -Rrezatimi jonizues i emetuar nga makineria -Udhëzues për zbatimin e standardeve teknike në projektimin e makinerive për të qënë në përputhje me kërkesat e legjislacioni

Titulli Anglisht

Safety of machinery - Ionizing radiation emited by machinery - Guidance for the application of technical standards in the design of machinery in order to comply with legislative requirements

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

The purpose of this report is to give guidance on: a) how to comply with the relevant legislative requirements, and b) how to take into account the technical recommendations specified in International, European and National Standards when machines emitting ionizing radiation are designed and built.

Komitetet Teknike

ICS

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.