Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2016-07-20 
34 
31 € 
PDF
Blej
Matësit e rrezatimit të produktit të ekspozuar në sipërfaqe
English
Withdrawn 
2013-11-26 
51 
38 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektromjekësore -Kërkesa të veçanta për sigurinë -Pjesa 2 -11 : Specifikim për pajisjet e terapisë me tufë rrezesh gama
English
Withdrawn 
2013-11-26 
23 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore elektrike -Kërkesat e veçanta për sigurinë -Pjesa 2 -18 : Specifikimi për pajisjen endoskopike
English
Withdrawn 
2013-11-26 
22 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore elektrike -Kërkesat e veçanta për sigurinë -Pjesa 2 -26 : Kërkesat e veçanta për sigurinë e elektroencefalografisë
English
Withdrawn 
2013-11-26 
49 
36 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore elektrike -Kërkesat e veçanta për sigurinë -Pjesa 2 -30 : Kërkesat e veçanta për sigurinë përfshirë performancën kryesore të pajisjes monitoruese të lëvizjes automatike me biçikletë për presionin jo -invaziv të gjakut
English
Published 
2016-07-20 
24 
26 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore elektrike - Kërkesat e veçanta për sigurinë - Pjesa 2 - 40:Specifikimi për elektromiografët dhe pajisjes që jep përgjigjen.
English
Published 
2013-11-26 
59 
38 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike mjekësore -Pjesa 2 -43 : Kërkesa të veçanta për sigurinë bazë dhe performancën e nevojshme të pajisjes me rreze X për procedurat ndërhyrëse
English
Withdrawn 
2010-09-23 
75 
45 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike mjekësore -Pjesa 2 -54 : Kërkesat e veçanta për sigurinë bazë dhe performancën e nevojshme të pajisjes me rreze X për radiografi dhe radioskopi
English
Published 
2018-06-18 
85 
48 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike mjekësore-Pjesa 2-54:Kërkesat e veçanta për sigurinë bazë dhe performancën e nevojshme të pajisjes me rreze X për radiografi dhe radioskopi
English
Withdrawn 
2011-04-25 
44 
34 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektromjekësore -Kërkesa të veçanta për sigurinë -Pjesa 2 -7 : Specifikim për gjeneratorët me tension të lartë të gjeneratorëve diagnostifikues me rreze X
English
Published 
2013-11-26 
30 
29 € 
PDF
Blej
Pajisjet diagnostikuese të imazhimit me rreze X -Karakteristikat e qëllimit të përgjithshëm dhe mjetet koordinative kundër shpërndarjes së rrezeve X në mamografi
English
Published 
2011-04-25 
84 
48 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektromjekësore -Dozimetrat me dhoma jonizimi siç përdoren në radioterapi
English
Published 
2013-11-26 
73 
45 € 
PDF
Blej
Udhëzues për koordinimet lëvizjet dhe shkallët që përdoren për pajisjet e radioterapisë
English
Withdrawn 
2018-06-18 
39 
32 € 
PDF
Blej
Vlerësimi dhe provat rutinë në departamentet e imazhimit mjekësor-Pjesa 2-6: Provat e pandryshueshmërisë Performanca e imazhit me tomografi të përllogaritur të pajisjeve me rreze X
English
Withdrawn 
2011-09-19 
67 
42 € 
PDF
Blej
Vlerësimi dhe provat rutinë në departamentet e imazhimit mjekësor -Pjesa 3 -2 : Provat e pranimit -Performanca e imazhit të pajisjeve mamografike me reze X
English
Published 
2018-06-18 
69 
42 € 
PDF
Blej
Vlerësimi dhe provat rutinë në departamentet e imazhimit mjekësor-Pjesa 3-2: Provat e pranimit-Performanca e imazhit të pajisjeve mamografike me reze X
English
Published 
2011-04-25 
20 
23 € 
PDF
Blej
Karakteristikat e intensifikueseve elektro -optike me rreze X të figurës për pajisjet elektromjekësore -Pjesa 7 : Përcaktimi I funksionit të transferimit të modulimit
English
Published 
2016-07-20 
35 
31 € 
PDF
Blej
Ultrasonikët - Detektorët Doppler me sondë që mbahen në dorë për rrahjet e zemrës - Kërkesat e performancës dhe metodat e matjes dhe të raportimit
English
Published 
2012-08-08 
18 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore elektrike -Kalibruesit Radionuklidi -Metodat e e veçanta të përshkrimit të performancës/Medical electrical equipment Radionuclide calibrators -Particular methodes for describing performance
English
Withdrawn 
2011-04-25 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pajisjet mbrojtëse kundër rrezatimit X diagnostikues mjekësor -Pjesa 1 : Përcaktimi I vetive dobësuese të materialeve
30 gjetur, faqja1 nga2 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1