Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2014-01-14 
26 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubave plastikë për instalimet e ujit të ngrohtë dhe të ftohtë -Polipropileni (PP) -Pjesa 7 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit (ISO/TS 15874 -7 : 2003)
English
Withdrawn 
2010-09-22 
25 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubave plasticë për instalimet e ujit të ngrohtë dhe të ftohtë -Poli (vinilklorid) me lidhje të tërthortë (PVC -C) Pjesa 7 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Withdrawn 
2014-01-14 
38 
32 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve me shumë shtresa për instalimet për ujin e ngrohtë dhe ujin e ftohtë brenda ndërtesave -Pjesa 7 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit -Amendamenti 1 (ISO/TS 21003 -7 : 2008/Amd 1 : 2010)
English
Withdrawn 
2014-01-14 
29 
28 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për instalimin e ujit të ngrohtë dhe të ftohtë -Qëndrueshmëria e polietilenit në temperaturë të lartë -Udhëzues për vlerësimin e konformitetit (ISO/TS 22391 -7 : 2011)
English
Withdrawn 
2014-01-14 
37 
32 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhimin/kullimin pa presion nën tokë dhe sistemin e kanalizimit të ujrave të zeza pa presion -Lëndët plastike të përforcuara me xham me termovendosje ( GRP ) të bazuara në rezinën e poliesterit të pa saturuar ( UP ) -Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Published 
2016-02-18 
16 
20 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike - Lëndët plastike të përforcuara me xham me termovendosje ( GRP ) të bazuara në rezinën e poliesterit të pa saturuar ( UP) - Udhëzues për analizën strukturore të linjave të tubacioneve të futura në tokë
English
Withdrawn 
2016-02-18 
20 
23 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për instalimet e ujit të nxehtë dhe të ftohtë - Polietileni me vargje të kryqëzuara (PE - X) - Pjesa 7: udhezues per vleresimin e konformitetit (ISO/TS 15875-7:2003)
English
Withdrawn 
2016-02-18 
20 
23 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për instalimet e ujit të nxehtë dhe të ftohtë - Polibutadieni (PB) - Pjesa 7:udhezues per vleresimin e konformitwetit
English
Published 
2014-01-14 
32 
29 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike -Udhëzues për instalimin e tubacioneve për ujin e ngrohtë dhe të ftohtë brenda ndërtesave të destinuar për konsum njerëzor
English
Published 
2016-02-18 
44 
34 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për furnizimin me ujë, dhe për drenazhimin dhe kullimin e ujërave të zeza nën presion - Polietileni (PE) - Pjesa 7: Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Published 
2016-07-20 
20 
23 € 
PDF
Blej
Ventilët për furnizimin me ujë - Përshtatja për destinacionin, kërkesat dhe provat e verifikimit të përshtatshmërisë - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithëshme
English
Published 
2016-07-20 
16 
20 € 
PDF
Blej
Ventilët për furnizimin me ujë - Përshtatja për destinacionin. kërkesat dhe provat e verifikimit të përshtatshmërisë - Pjesa 4 : Ventilat e ajrit
English
Withdrawn 
2014-01-14 
23 
25 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për furnizim me ujë -Polietileni (PE) -Pjesa 4 : Ventilat
English
Published 
2012-11-09 
15 
20 € 
PDF
Blej
Mbrojtja e materialeve metalike nga korrozioni -Udhëzues për vlerësimin e mundësisë së korrozionitnë sistemet e shpërndarjes së ujit dhe të depozitimit -Pjesa 1 : Të përgjithshme (EN 12502 -1 : 2004)
English
Published 
2016-06-16 
11 
17 € 
PDF
Blej
Mbrojtja e materialeve metalike nga korrozioni – Udhëzues për vlerësimin e mundësisë së korrozionitnë sistemet e shpërndarjes së ujit dhe të depozitimit – Pjesa 4: Faktorët influencues për çelikët inoksidabël
English
Published 
2016-06-16 
18 
22 € 
PDF
Blej
Mbrojtja e materialeve metalike nga korrozioni – Udhëzues për vlerësimin e mundësisë së korrozionitnë sistemet e shpërndarjes së ujit dhe të depozitimit – Pjesa 5: Faktorët influencues për gizë, çeliqetë zakonshëm dhe të lidhur
English
Withdrawn 
2015-06-22 
34 
31 € 
PDF
Blej
Pajisje për të parandaluar ndotjet nga rrjedhjet e ujit të pijshëm - Mbajtës i kontrollueshëm i rrjedhjes me zonë me presion të reduktuar.
English
Withdrawn 
2010-08-25 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje për të parandaluar ndotjet nga rrjedhjet e ujit të pijshëm -E çarë nga hyn ajri me rrymë jo qarkulluese (e pakufizuar) -Familja A -Tipi B
English
Withdrawn 
2018-02-13 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje për të parandaluar ndotjet nga rrjedhjet e ujit të pijshëm -E çarë nga hyn ajri me rrymë jo qarkulluese (e pakufizuar) -Familja A -Tipi B
English
Withdrawn 
2023-01-17 
21 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje për të parandaluar ndotjet nga rrjedhjet e ujit të pijshëm -E çarë nga hyn ajri me rrymë jo qarkulluese (e pakufizuar) -Familja A -Tipi B
63 gjetur, faqja1 nga4 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1