Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2011-08-26 
21 
25 € 
PDF
Blej
Menaxhimi ndërtimit Terminologjia dhe fusha e shërbimeve
English
Published 
2011-08-26 
26 
26 € 
PDF
Blej
Simbolet grafike për përdorim në pajisjet e automatizuara në ndërtesat e integruara
English
Published 
2014-11-24 
419 
91 € 
PDF
Blej
Rrjet i hapur komunikimi të dhënash për automatizimin, kontrollet dhe menaxhimin e teknikave të ndërtimit -Protokolli i rrjetit të kontrollit -Pjesa 1:Grupi i protokollit
English
Published 
2014-11-24 
23 
25 € 
PDF
Blej
Rrjet i hapur komunikimi të dhënash për automatizimin, kontrollet dhe menaxhimin e teknikave të ndërtimit -Protokolli i rrjetit të kontrollit -Pjesa 2:Ndërlidhja e pales së mpleksur
English
Published 
2014-11-24 
19 
23 € 
PDF
Blej
Rrjet i hapur komunikimi të dhënash për automatizimin, kontrollet dhe menaxhimin e teknikave të ndërtimit -Protokolli i rrjetit të kontrollit -Pjesa 3:Specifikimi i kanalit për linjën e fuqisë
English
Published 
2014-11-24 
66 
42 € 
PDF
Blej
Rrjet i hapur komunikimi të dhënash për automatizimin, kontrollet dhe menaxhimin e teknikave të ndërtimit -Protokolli i rrjetit të kontrollit -Pjesa 4:Kominikimi i IP
English
Published 
2014-11-24 
62 
42 € 
PDF
Blej
Komunikim i hapur i të dhënave për automatizimin, rregullimin dhe menaxhimi teknik i ndërtesave -Protokolli i kontrollit të rrjetit -Pjesa 5: Implementimi
English
Withdrawn 
2014-11-24 
578 
97 € 
PDF
Blej
Rrjet i hapur i komunikimit të të dhënave për automatizimin,kontrollet dhe menaxhimin e teknikave të ndërtimit - Protokolli i rrjetit të kontrollit - Pjesa 6: Elementet e aplikimit
English
Published 
2013-11-11 
46 
36 € 
PDF
Blej
Menaxhimi i objektit -Pjesa 3 : Udhëzime mbi cilësisë në menaxhimin e objektitFacility Management -Part3 : Guidance on quality in Facility management
English
Published 
2013-11-11 
84 
48 € 
PDF
Blej
Menaxhimi i objektit -Pjesa 4 : Parimet e klasifikimit, klasifikimi dhe strukturat në menaxhimin e objektitFacility Management -Part 4 : Taxonomy, Classification and Structures in Facility Management
English
Published 
2013-11-11 
45 
34 € 
PDF
Blej
Menaxhimi i objektit -Pjesa 5 : Udhëzime mbi proceset e menaxhimit të objektit
English
Published 
2013-11-11 
52 
38 € 
PDF
Blej
Menaxhimi i objektit -Pjesa 6 : Matja e zonës dhe hapësirës në menaxhimin e objektit
English
Published 
2013-11-11 
70 
42 € 
PDF
Blej
Menaxhimi i shërbimeve -Pjesa 7 : Udhëzues për matjen e perfomancës
English
Withdrawn 
2009-04-30 
56 
38 € 
PDF
Blej
Kritere për mbrojtjen e mjedisit të brendëshëm dhe për vlerësimin e performancës energjetike të godinave, në lidhje me cilësinë e ajrit të brendshëm, mjedisin termik, ndriëimin dhe akustikën
English
Withdrawn 
2016-08-16 
48 
36 € 
PDF
Blej
Auditet e energjisë - Pjesa 2: Ndërtesat
English
Withdrawn 
2014-09-10 
38 
32 € 
PDF
Blej
3 -Matjet në fushën e fluturimit dhe ndikimi izolimit të zërit dhe i shërbimit të pajisjes së zërit -Metoda e analizës
English
Withdrawn 
2015-02-11 
42 
34 € 
PDF
Blej
Akustikë – Matjet në fushën e fluturimit dhe ndikimit të zërit dhe i shërbimit të pajisjes së zërit – Metoda e analizës – Amendmenti 1 (ISO 10052:2004/Amd 1:2010.
English
Published 
2014-09-10 
25 
26 € 
PDF
Blej
3 -Matja e nivelit të presionit të zërit nga pajisja e shërbimit në ndërtesa -Metoda inxhinierike
English
Withdrawn 
2014-11-24 
1044 
131 € 
PDF
Blej
Sistemet e automatizimit dhe të kontrollit në ndërtim -Pjesa 5: Protokolli i komunikimit i të dhënave (ISO 16484-5:2014)
English
Withdrawn 
2014-09-08 
1044 
131 € 
PDF
Blej
Sistemet e automatizimit dhe të kontrollit në ndërtim -Pjesa 5 : Protokolli i komunikimit të të dhënave
20 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1