Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2014-09-30 
111 
51 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Fjalori
English
Draft 
2024-05-27 
22 
25 € 
PDF
Blej
Turizmi dhe shërbimet e ngjashme me të — Turizm i qëndrueshëm — Parimet, terminologjia dhe modeli
English
Published 
2009-08-28 
18 
22 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Performancat fizike njerëzore - Pjesa 1: Terma dhe përcaktime
English
Published 
2015-02-11 
15 
20 € 
PDF
Blej
Paketimi - Paketimi dhe mjedisi - Terminologjia.
English
Withdrawn 
2016-01-11 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse për rrugët e frymëmarrjes - Përcaktimi i termave dhe përbërësve
English
Withdrawn 
2008-02-14 
25 
26 € 
PDF
Blej
Mjediset potencialisht eksplozive -Termat dhe përkufizimet për pajisjet dhe sistemet mbrojtëse të destinuara për tu përdorur në mjediset potencialisht eksplozive
English
Published 
2017-08-01 
29 
28 € 
PDF
Blej
Mjediset potencialisht eksplozive -Termat dhe përkufizimet për pajisjet dhe sistemet mbrojtëse të destinuara për tu përdorur në mjediset potencialisht eksplozive
English
Published 
2017-12-01 
28 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse për rrugët e frymëmarrjes -Emërtimi dhe përbërësit
English
Published 
2015-11-03 
25 
26 € 
PDF
Blej
Akustika - Përcaktimi i niveleve të fuqisë së tingullit të zhurmës së shkaktuar nga pajisjet e terminaleve të aeroporteve. njësitë e terminaleve të aeroporteve, zhurmëmbytësit dhe nga rubineteritë e ndryshme me anën e matjes në një dhomë pasqyrimi
English
Published 
2020-10-26 
130 
55 € 
PDF
Blej
Fjalor i termave inxhinierike të ujërave të ndotur
English
Published 
2016-07-25 
11 
17 € 
PDF
Blej
Produkte me bazë bio - Fjalori
English
Published 
2014-09-30 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse personale kundër rënies nga lartësitë -Lista e termave ekuivalente
English
Withdrawn 
2014-09-30 
11 
17 € 
PDF
Blej
Doreza mbrojtëse kundër kimikateve dhe mikro -organizmave -Pjesa 1 : Terminologjia dhe kërkesat e performancës
English
Withdrawn 
2009-08-28 
48 
36 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerive - Konceptet bazë. parimet e përgjithshme të projektimit - Pjesa 1: Terminologjia bazë. metodologjia
English
Withdrawn 
2009-08-28 
48 
36 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerive - Konceptet bazë. parimet e përgjithshme të projektimit - Pjesa 2: Parimet teknike
English
Withdrawn 
2012-09-28 
48 
36 € 
PDF
Blej
Specifikimet gjeometrike të produktit (GPS) -Tregimi i gjendjes së sipërfaqes në dokumentacionin teknik të produktit
English
Withdrawn 
2013-05-13 
56 
38 € 
PDF
Blej
Siguria ndaj zjarrit -Fjalori (ISO 13943 : 2008)
English
Published 
2019-03-26 
20 
23 € 
PDF
Blej
Doreza mbrojtëse kundër kimikateve dhe mikro -organizmave -Pjesa 1 : Terminologjia dhe kërkesat e performancës
English
Withdrawn 
2015-11-04 
115 
51 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtese personale-Mbrojtja e fytyres dhe syve - Fjalori
English
Withdrawn 
2015-06-22 
14 
18 € 
PDF
Blej
Cilësia e ajrit - Aspekte të përgjithshme.
20 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1