Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2014-11-24 
32 
29 € 
PDF
Blej
Performanca termike në materialet e ndërtimit -Përdorimi i ekuacioneve të interpolimit në lidhje me matjen termike të mostrave të trasha -Aparate matës me rrjedhje nxehtësie dhe me pllakë të nxehtë të mbrojtur
English
Published 
2014-11-24 
27 
28 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për pajisje të ndërtesave dhe instalime industriale -Përcaktimi i rezistencës termike me anë të metodës me pllakë të nxehtë të mbrojtur -Pjesa 1: Matjet në temperatura të larta nga 100 ° C deri në 850 ° C
English
Published 
2011-08-26 
14 
18 € 
PDF
Blej
Përdorimi I produkteve të izolimit për ndërtesa -Përcaktimi I aftësisë së transmetimit të avujve të ujit
English
Withdrawn 
2011-08-26 
15 
20 € 
PDF
Blej
Përdorimi I produkteve të izolimit për ndërtesa -përcaktimi I absorbimit të ujit për kohë të gjatë me anë të zhytjes
English
Withdrawn 
2011-08-26 
13 € 
PDF
Blej
Përdorimi I produkteve të izolimit për ndërtesa -Përcaktimi I absorbimit të ujit për kohë të gjatë me anë të difuzionit
English
Published 
2011-08-26 
10 
15 € 
PDF
Blej
Përdorimi i produkteve të izolimit për ndërtesa -Përcaktimi i sjelljes ndaj prerjes
English
Published 
2011-08-26 
12 
17 € 
PDF
Blej
Përdorimi I produkteve të izolimit për ndërtesa -Përcaktimi I sjelljes ndaj ngarkesës në një pikë
English
Published 
2011-08-26 
10 
15 € 
PDF
Blej
Përdorimi I produkteve të izolimit për ndërtesa -Përcaktimi I trashësisë për produkte izoluese për dyshemetë pluskuese
English
Published 
2011-08-26 
34 
31 € 
PDF
Blej
Performanca termike të produkteve dhe materialeve të ndërtimit -Përcaktimi I rezistencës me metodën e pllakës së ngrohtë -Produkte të trashë me rezistencë të lartë dhe mesatare
English
Withdrawn 
2007-10-08 
36 
32 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për ndërtesa -Prodhime leshi të fabrikuara -Karakteristikat
English
Published 
2019-11-12 
49 
36 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për ndërtesa - Prodhime të fabrikuara (MW) leshi mineral- Specifikimi
English
Withdrawn 
2007-10-08 
50 
36 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për ndërtesa -Prodhime poliesteri të bymyer të fabrikuara -Karakrteristikat
English
Published 
2019-11-12 
67 
42 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për ndërtesa - Produkte të fabrikuara (EPS) polistireni të bymyer- Specifikimi
English
Withdrawn 
2007-10-08 
43 
34 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për ndërtesa -Prodhime prej poliestireni të shkumëzuar, të fabrikuara -Karakteristikat
English
Published 
2019-11-12 
52 
38 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për ndërtesa - Prodhime të fabrikuara (XPS) prej shkume polestireni të formuar me presim - Specifikimi
English
Withdrawn 
2007-10-08 
49 
36 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për ndërtesa -Prodhime prej shkume poliuretani të ngurtë të fabrikuara -Karakteristikat
English
Published 
2019-11-12 
56 
38 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për ndërtesa - Produkte të fabrikuara (PU) prej shkume poliuretani të ngurtë - Specifikimi
English
Withdrawn 
2007-10-08 
36 
32 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për ndërtesa -Prodhime prej shkume fenolike të fabrikuara (PF) -Karakteristikat
English
Published 
2019-11-12 
51 
38 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për ndërtesa - Produkte të fabrikuara (PF) prej shkume fenolike- Specifikimi
English
Withdrawn 
2007-10-08 
33 
31 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për ndërtesa -Prodhime prej xhami me celula (hoje), të fabrikuara (CG) -Karakteristikat
95 gjetur, faqja1 nga5 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1