Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Draft 
2024-04-23 
11 
17 € 
PDF
Blej
Fletë fleksibël për hidroizolim - Fletë bitumi për izolimin e çatisë nga uji - Përcaktimi i adezionit të granulave
English
Published 
2016-07-13 
10 
15 € 
PDF
Blej
Fletë fleksibël të papërshkueshme nga uji - Përcaktimi i qëndrueshmërisë dimensionale - Pjesa 1: Fletë bitumi për izolimin e çatisë nga uji
English
Published 
2016-01-21 
12 
17 € 
PDF
Blej
letë fleksibël për hidroizolim - Fletë bitumi për hidroizolim çatie - Përcaktimi i përkulshmërisë në temperaturë të ulët
English
Published 
2016-07-13 
13 
18 € 
PDF
Blej
Fletë fleksibël të papërshkueshme nga uji - Përcaktimi i rezistencës ndaj carjes - Pjesa 1: Fletë bitumi për izolimin e çatisë nga uji
English
Withdrawn 
2016-07-13 
13 € 
PDF
Blej
Fletë fleksibël të papërshkueshme nga uji - Përcaktimi i rezistencës ndaj carjes - Pjesa 2 : Fletë gome dhe plastike për izolimin e çatisë nga uji
English
Published 
2016-01-21 
14 
18 € 
PDF
Blej
Fletë fleksibël për hidroizolim - Përcaktimi i vetive në tërheqje - Pjesa 2: Fletë plastike dhe gome për hidroizolim çatie
English
Published 
2016-01-21 
12 
17 € 
PDF
Blej
Fletë fleksibël për hidroizolim - Përcaktimi i rezistencës së lidhjeve ndaj shkeputjes - Pjesa 2: Fletë plastike dhe gome për hidroizolim çatie
English
Withdrawn 
2007-04-27 
19 
23 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lidhësa bituminozë -Specifikimet për bitumet për shtrim rrugësh
English
Published 
2019-11-12 
31 
29 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lidhësa bituminozë -Specifikimet për bitumet për shtrim rrugësh
English
Withdrawn 
2007-04-27 
15 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lidhësa bituminozë -Përcaktimi i tretshmërisë
English
Withdrawn 
2007-04-27 
16 
20 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lidhje bituminoze -Përcaktimi i pikës së thyerjes Fraass
English
Withdrawn 
2007-04-27 
10 
15 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lidhje bituminoze -Përgatitja e mostrës për prova
English
Withdrawn 
2007-04-27 
17 
22 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lidhje bituminoze -Përcaktimi i viskozitetit kinematik
English
Withdrawn 
2015-01-21 
21 
25 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lidhësa bituminoze-Përcaktimi i vizkozitetit dinamik me vizkozimetër kapilar me vakum
English
Withdrawn 
2015-01-21 
17 
22 € 
PDF
Blej
Bitumi dhe lidhësa bituminoze-Terminologjia
English
Withdrawn 
2007-04-27 
13 
18 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lidhje bituminoze -Përcaktimi i përmbajtjes së parafines -Pjesa 1 : Metoda me anë të distilimit
English
Withdrawn 
2015-01-02 
17 
22 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lidhje bituminoze-Përcaktimi i rezistencës ndaj ngurtësimit nën ndikimin e nxehtësisë dhe ajrit-Pjesa 1: Metoda RTFOT
English
Withdrawn 
2015-01-21 
12 
17 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lidhësa bituminoze-Përcaktimi i rezistencës ndaj ngurtësimit nën ndikimin e nxehtësisë dhe ajrit-Pjesa 2: Metoda TFOT
English
Withdrawn 
2015-01-21 
13 
18 € 
PDF
Blej
ndaj ngurtësimit nën ndikimin e nxehtësisë dhe ajrit-Pjesa 3: Metoda RFT
English
Withdrawn 
2007-08-15 
15 € 
PDF
Blej
Fletët fleksibël për hidroizolim -Fletët bituminoze, plastike dhe prej gome për hidroizolimin e çatisë -Përcaktimi i rezistencës në ngarkesë statike
113 gjetur, faqja1 nga6 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1