Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2016-07-25 
36 
32 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e ushqimit dhe ushqyerja e kafshës- Metodat horizontale për përcaktimin e Hepatit A dhe norovirusit në ushqim duke përdorur RT-PCR në kohë reale - Pjesa 1: Metoda për përcaktimin e sasisë
English
Withdrawn 
2016-07-25 
36 
32 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e ushqimit dhe ushqyerja e kafshës- Metodat horizontale për përcaktimin e Hepatit A dhe norovirusit në ushqim duke përdorur RT-PCR në kohë reale - Pjesa 1: Metoda për përcaktimin e sasisë
English
Withdrawn 
2016-07-25 
32 
29 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e ushqimit dhe ushqyerja e kafshës - Metodat horizontale për përcaktimin e Hepatit A dhe norovirusit në ushqim duke përdorur RT-PCR në kohë reale - Pjesa 2: Metoda për zbulimin kualitativ (ISO/TS 15216-2:2013, Corrected Version 2013-05-01)
English
Withdrawn 
2016-09-26 
24 
26 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e ushqimeve dhe materialeve për ushqimin e kafshëve – Reaksioni zinxhir polymerase (PCR) për zbulimin e patogjenëve që lindin në ushqime – Prova e performances për ciklet termike
English
Published 
2016-07-25 
52 
38 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e zinxhirit ushqimor - Reaksioni zinxhir polymerase (PCR) për zbulimin e patogjenëve që lindin në ushqime - Zbulimi i tipit A,B,C dhe F të C botulines që prodhon neurotoksinë(ISO/TS 17919:2013)
English
Withdrawn 
2016-01-11 
42 
34 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e zinxhirit ushqimor - Metoda horizontale për zbulimin,numërimin dhe serotipimin e Salmonellës - Pjesa 3:Udhëzimet për serotipimin e Salmonellës spp. (ISO/TR 6579-3:2014)
English
Withdrawn 
2013-12-23 
33 
31 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e ushqimeve për njerëz dhe kafshë -Kërkesat specifike dhe udhëzime për testimin e aftësisë se laboratoreve nëpërmjet krahasimeve ndërlaboratorike (ISO /TS 22117 : 2010)
English
Withdrawn 
2013-12-23 
25 
26 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e produkteve ushqimore për njerëz dhe kafshë -Metoda horizontale për diktimin dhe numërimin e Campylobacter spp -Pjesa 3 : Metoda gjysëm sasiore (ISO/TS 10272 -3 : 2010)
English
Withdrawn 
2013-12-23 
23 
25 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e ushqimeve per njerez dhe kafshe Udhëzime për përgatitjen dhe prodhimin e terreneve te kulturave -Pjesa 1 : Udhëzime të përgjithshme për sigurimin e cilësisë ne laboratore per pergatitjen e terreneve te kulturave (ISO/TS 11133 -1 : 2009)
English
Published 
2013-12-23 
23 
25 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e ushqimit dhe ushqimi për kafshë -Metoda horizontale për zbulimin, numërimin dhe serotipimin e Salmonellës -Pjesa 2 : Numërimi me anë të teknikës se numrit me te mundshem te zvogëluar
English
Published 
2013-12-23 
16 
20 € 
PDF
Blej
Analizat e ushqimit -Kriteret e performancës për metodat e analizës të validuara në një laborator të vetëm për përcaktimin e mykotoksinave
English
Withdrawn 
2013-12-23 
19 
23 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimorë-Zbulimi i alergeneve ushqimorë me metodat biologjike molekulare-Pjesa 2: CELERY -(apium graveolens) -Përcaktimi cilësor i një sekuence specifike të ADN ne salcicet e gatuara me anë të PCR në kohë reale
English
Published 
2013-12-23 
14 
18 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore për kafshë -Modelimi i PCR të tensioneve probiotike të Saccharomyces cerevisiae (majaja)
English
Withdrawn 
2016-09-26 
26 
26 € 
PDF
Blej
Mikrobiologji e ushqimeve dhe lëndëve ushqyese për kafshët - Udhëzime për vlerësimin e pasigurisë së matjes për përcaktimet sasiore
English
Withdrawn 
2016-09-26 
26 
26 € 
PDF
Blej
Mikrobiologji e ushqimeve dhe lëndëve ushqyese për kafshët - Udhëzime për vlerësimin e pasigurisë së matjes për përcaktimet sasiore
English
Withdrawn 
2017-07-28 
29 
28 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e ushqimit dhe lëndëve ushqyese për kafshë - Metoda horizontale për zbulimin e Vibrio spp potencialisht enteropathogenike. - Pjesa 1: Zbulimi i Vibrio cholerae dhe Vibrio parahaemolyticus
English
Withdrawn 
2017-07-28 
34 
31 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e ushqimit dhe lëndëve ushqyese për kafshë - Metoda horizontale për zbulimin e Vibrio spp potencialisht enteropathogenike. - Pjesa 2: Zbulimi i llojeve të ndryshme përveç Vibrio cholerae dhe Vibrio parahaemolyticus
English
Published 
2010-01-11 
17 
22 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Zbulimi i ushqimeve te rrezatuara me ane te perdorimit te teknikes direkte me filter epifluoreshent/numerues aerobik (DEFT/APC) -Metode seleksionuese
English
Published 
2010-01-11 
21 
25 € 
PDF
Blej
Produktet ushqimore -Percaktimi i folateve me prova mikrobiologjike
English
Published 
2013-12-23 
16 
20 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Përcaktimi i vitaminës B6 me anë të analizës mikrobiologjike
44 gjetur, faqja1 nga3 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1