Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2020-09-29 
11 
17 € 
PDF
Blej
Projektim elementësh fiksimi për përdorim në beton - Sisteme të reduktuara jo-strukturore
English
Published 
2020-09-29 
30 
29 € 
PDF
Blej
Projektim elementësh fiksimi për përdorim në beton - Kanalet e ganxhave - Rregullat shtesë
English
Published 
2020-09-29 
16 
20 € 
PDF
Blej
Projektim elementësh fiksimi për përdorim në beton - Projektimi plastik i fiksuesve me bulona dhe kunjat e fiksimit
English
Published 
2010-09-02 
11 
17 € 
PDF
Blej
Komponime trajtuese -Metodat e testimit -Pjesa 1 : Përcaktimi i efiçenses per mbajtjen e ujit te komponimeve trajtuese të zakonshme
English
Published 
2008-09-29 
13 
18 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metodat e provave -Përcaktimi i adezionit hekur për karakterizimin e agjenteve lidhës struktural
English
Published 
2008-09-29 
15 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda prove -Përcaktimi i kohës së hapjes (dizarmimi)
English
Published 
2008-09-29 
15 € 
PDF
Blej
Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Analizat granulometrike -Pjesa 1 : Metodë prove për përbërsit e thatë të llaçit parapërgatitur
English
Published 
2008-09-29 
15 
20 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Analizat granulmetrike -Pjesa 2 : Metodë prove për mbushesit për agjentet lidhës polimeri
English
Published 
2014-09-08 
11 
17 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i sjelljes së lidhjes ndërmjet çelikut të armatures dhe betonit të kaluar ne autoklav dhe te ajruar me ane te "proves se traut" -Pjesa 1 : Prova afat -shkurtër
English
Published 
2014-09-08 
13 
18 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i sjelljes së lidhjes ndërmjet çelikut të përforcuar dhe gazobetonit të autoklavuar nga testi i travetës -Pjesa 2 : Testimi afatgjatë
English
Published 
2008-09-29 
11 
17 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda prove -Përcaktimi i rezistencës në prerje të pjerret
English
Published 
2008-09-29 
13 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda prove -Pjesa 1 : Përcaktimi i tkurjes lineare për polimeret dhe sistemet e mbrojtjes se sipërfaqeve (SMS)
English
Published 
2014-09-08 
13 € 
PDF
Blej
Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda të provës -Pjesa 2 : Tkurrja e produkteve të injektimit për plasaritjet, me bazë lidhësi polimer : Tkurrja vëllimetrike
English
Published 
2008-09-29 
10 
15 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda prove -Pjesa 3 : Përcaktimi i moshes se hershme të tkurjeve lineare për agjentet lidhës struktural
English
Published 
2008-09-29 
16 
20 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda prove -Pjesa 4 : Përcaktimi i tkurjes dhe zgjerimit
English
Published 
2008-09-29 
18 
22 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda prove -Pjesa 1 : Kapaciteti ngjites dhe zgjatues i produktit të injektuar me epshmëri të kufizuar
English
Published 
2014-09-08 
14 
18 € 
PDF
Blej
Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda të provës -Pjesa 2 : Përcaktimi i lidhjes të produkteve të injektimit, me ose pa cikël termik -Procesi i lidhjes nga tërheqja
English
Published 
2014-09-08 
15 
20 € 
PDF
Blej
Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda të provës -Pjesa 3 : Përcaktimi i lidhjes i produkteve të injektimit me ose pa cikël termik -Metoda e prerjes së pjerrët
English
Published 
2010-09-02 
11 
17 € 
PDF
Blej
Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave prej betoni -Metodat e testimit -Kompatibiliteti i produkteve për injektim -Pjesa 1 : Kompatibiliteti me betonin
English
Published 
2008-09-29 
15 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda prove -Pajtushmeria e produkteve të injektuara -Pjesa 3 : Efekti i produkteve të injektuara në elastomere
91 gjetur, faqja1 nga5 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1