Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2014-01-14 
15 
20 € 
PDF
Blej
Strukturat plastik -dru (WPC) -Pjesa 3 Karakterizimi i produkteve WPC
English
Published 
2019-05-27 
26 
26 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri -Instruksione mbi përdorimin e pllakave ngarkesë -mbajtëse në dysheme, mure dhe cati
English
Withdrawn 
2013-12-09 
26 
26 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri -Instruksione mbi përdorimin e pllakave ngarkesë -mbajtëse në dysheme, mure dhe cati
English
Published 
2012-08-21 
17 
22 € 
PDF
Blej
Panelet me bazë druri -Dyshemet lundruese -Pjesa 2 : Metodat e provës
English
Published 
2012-08-21 
16 
20 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri -Metoda prove të një saktësie jo të lartë për disa veti mekanike (CEN/TS 14966 : 2005)
English
Withdrawn 
2014-01-14 
45 
34 € 
PDF
Blej
Strukturat plastik -dru (WPC) -Pjesa 1 : Metodat e provës për karakterizimin e materialeve WPC dhe produktet
English
Published 
2014-01-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Strukturat plastik -dru (WPC) -Pjesa 2 : Karakterizimi i materialeve WPC
English
Withdrawn 
2010-09-13 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri -Përcaktimi i 5% -shit te vlerave karakteristike dhe i vlerave karakteristike mesatare
English
Published 
2019-05-27 
18 
22 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri - Përcaktimi i qëndrueshmërisë ndaj ngarkesave dhe faktorët e creep (deformim shkaktuar nga ngarkesa konstante)
English
Withdrawn 
2012-08-21 
12 
17 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri -Përcaktimi I përmbajrjes së formaldehidës -Metoda e ekstraktimit e qujtur : Metoda perforatore
English
Published 
2016-01-21 
28 
28 € 
PDF
Blej
Pallaka me bazë druri. Specifikime dhe kërkesa për dërrasat mbajtësë për përdorim në dysheme, mure dhe tavane
English
Published 
2012-08-21 
12 
17 € 
PDF
Blej
Panelet me bazë druri -Përcatimi I aftësisë për tërheqjen e fiksuesave
English
Published 
2012-08-21 
21 
25 € 
PDF
Blej
Panelet me bazë druri -Dyshemet lundruese -Pjesa 1 : Specifikimet e performancës dhe kërkesat
English
Published 
2012-08-21 
11 
17 € 
PDF
Blej
Panelet me bazë druri -Përcatimi I vetive përkuljes anësore
English
Published 
2017-05-02 
70 
42 € 
PDF
Blej
Panele me bazë druri për përdorim në ndërtim -Karakteristikate, vlerësimi i konformitetit dhe marketimit
English
Withdrawn 
2009-03-30 
59 
38 € 
PDF
Blej
Panele me bazë druri për përdorim në ndërtim -Karakteristikate, vlerësimi i konformitetit dhe marketimit
English
Published 
2014-09-08 
28 
28 € 
PDF
Blej
Druri dhe materialet me bazë druri në dritaret për përdorim të jashtëm, dyert dhe kasat e tyre për përdorim të jashtëm -Kërkesa dhe specifikime
English
Published 
2014-09-08 
22 
25 € 
PDF
Blej
Druri dhe materialet me bazë druri në dritaret për përdorim të brëndshëm, dyert dhe kasat e tyre për përdorim të brëndshëm Kërkesa dhe specifikime
English
Published 
2012-08-21 
15 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri -Përcaktimi i moduleve të elasitcitetit në përkulje dhe të reziztencës në përkulje
English
Published 
2012-08-21 
13 
18 € 
PDF
Blej
Panelet me bazë druri -Përcatimi I ndryshimeve të përmasave që lidhen me ndryshmet në lagështinë relative
57 gjetur, faqja1 nga3 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1