Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2012-08-08 
14 
18 € 
PDF
Blej
Implante oftalmike -Lentet intraokulare -Pjesa 1 : Fjalori
English
Withdrawn 
2012-08-08 
61 
42 € 
PDF
Blej
Optika e syrit -Lentet e syzave -Fjalori
English
Withdrawn 
2016-10-04 
33 
31 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore - Menaxhimi i cilësisë - Struktura e sistemit të nomenklaturës për pajisjet mjekësore (ISO 15225:2010)
English
Withdrawn 
2012-08-08 
54 
38 € 
PDF
Blej
Optikat dhe instrumentat optikë -Lentet e kontaktit -Pjesa 1 : Fjalori, sistemi i klasifikimit dhe rekomandimet për specifikat e etiketimit -Amendamenti 1 (ISO 18369 -1 : 2006/Amd 1 : 2009)
English
Withdrawn 
2012-08-08 
66 
42 € 
PDF
Blej
Pajisjet anestetike dhe te frymëmarrjes
English
Published 
2017-12-01 
68 
42 € 
PDF
Blej
Pajisjet anestetike dhe te frymëmarrjes
English
Published 
2017-12-01 
32 
29 € 
PDF
Blej
Optika dhe instrumentat optikë -Skeletet e syzeve -Fjalori dhe lista e termave ekuivalente
English
Published 
2020-08-25 
81 
48 € 
PDF
Blej
Optikat dhe instrumentat optikë -Lentet e kontaktit -Pjesa 1 : Fjalori, sistemi i klasifikimit dhe rekomandimet për specifikat e etiketimit -Amendamenti 1 (ISO 18369 -1 : 2006/Amd 1 : 2009)
8 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1