Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2016-06-16 
86 
48 € 
PDF
Blej
Pasiguritë e matjeve në provat mekanike të materialeve metalik - Pjesa 3: Vlerësimi i pasigurisë në provën e rrjedhjes
English
Published 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Meterialet metalike të algomeruara me lidhjet e forta -Përcaktimi i modulit të Young -it
English
Withdrawn 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Lidhje të forta -Prova e fortësisë Vickers
English
Withdrawn 
2012-11-09 
11 
17 € 
PDF
Blej
Specifikimi për pluhërat metalikë -Përcaktimi i rezistencës në ngjeshjen drejtkëndore në këputje
English
Withdrawn 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Lidhjet të forta të algomeruara -Marrja e mostrës dhe prova
English
Withdrawn 
2012-11-09 
11 
17 € 
PDF
Blej
Specifikimi për lidhjet e forta -Prova në ngjeshje
English
Withdrawn 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Lidhjet e forta -Marrja e mostrës dhe prova e pluhurave duke përdorur copa prove të algomeruara
English
Withdrawn 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Materiale metalike të algomeruar, me përjashtim të lidhjeve të forta -Copa e provës së padhëmbëzuar për provën e shformimit
English
Withdrawn 
2010-10-06 
57 
38 € 
PDF
Blej
Materialet metalike – Prova e rrjedhjes në tërheqje njëaksiale –Metoda e provës (ISO 204:2009)
English
Published 
2012-11-09 
13 € 
PDF
Blej
Bokolla metaloqeramike -Përcaktimi i rezistencës radiale në shtypje
English
Published 
2012-11-09 
13 
18 € 
PDF
Blej
Materiale metalike të algomeruar, me përjashtim të lidhjeve të forta -Përcaktimi i rezistencës tërthore në këputje
English
Published 
2012-11-09 
17 
22 € 
PDF
Blej
Lidhje të forta -Përcaktimi i rezistencës në përkulje
English
Published 
2012-11-09 
15 
20 € 
PDF
Blej
Metalet e rënda -Prova e fortësisë Rokvell (klasa A) Pjesa 1 : Metoda e provës
English
Published 
2012-11-09 
12 
17 € 
PDF
Blej
Metalet e rënda -Prova e fortësisë Rokvell (klasa A) -Pjesa 2 : Përgatitja dhe kalibrimi i blloqeve standard të provës (ISO 3738 -2 : 1988)
English
Published 
2016-04-22 
45 
34 € 
PDF
Blej
Materiale metalike - Kalibrimi i instrumenteve të provës së forcës të përdorura për verifikimin e makinave të provës njëaksiale (ISO 376:2011)
English
Withdrawn 
2012-11-09 
14 
18 € 
PDF
Blej
Materiale metalike të algomeruar duke përjashtuar metalet e rënda -Kampionët e provës në lodhje (ISO 3928 : 1999)
English
Published 
2012-11-09 
27 
28 € 
PDF
Blej
Materiale metaloqeramike, me përjashtim të lidhjeve të forta -Përcaktimi i fortësisë dhe mikrofortesise së dukshme
English
Published 
2012-11-09 
16 
20 € 
PDF
Blej
Materialet e shkrira me ngjyra, të karburizuara ose të karbonitrizuara -Përcaktimi dhe verifikimi i thellësisë së çimentimit me anë të provës së mikro -fortësisë
English
Withdrawn 
2010-10-06 
79 
45 € 
PDF
Blej
Materiale metalike -Prova në tërheqje -Pjesa 1 : Metoda e provës në temperaturë mjedisi (ISO 6892-1:2009)
English
Withdrawn 
2006-09-13 
13 
18 € 
PDF
Blej
Materiale metalike -Verifikimi i makinave testuese me një aks -Pjesa 1 : Makineri provash me shtypje dhe tërheqje -Verifikimi dhe kalibrimi i sistemit të matjes së forcës
29 gjetur, faqja1 nga2 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1