Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Draft 
2019-07-30 
265 
70 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Projektimi dhe shfrytëzimi i sistemeve nënujore të prodhimit Pjesa 1 : Kërkesa dhe rekomandime të përgjithshme (ISO 13628 -1 : 2005)
English
Draft 
2019-07-30 
86 
48 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Projektimi dhe shfrytëzimi i sistemeve nënujore të prodhimit Pjesa 2 : Sistemet e tubave fleksibël të pabashkuar për përdorime nënujore dhe detare (ISO 13628 -2 : 2006) Petroleum and natural gas industries -Design and operation of subsea production systems -Part 2 : Unbonded flexible pipe systems for subsea and marine applications (ISO 13628 -2 : 2006)
English
Draft 
2019-07-30 
221 
65 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Kërkesat specifike për strukturat detare -Pjesa 1 : Elementet e projektimit dhe shfrytëzimit mesoqeanik
English
Draft 
2019-07-30 
89 
48 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror Kërkesa specifike për strukturat në det të hapur -Pjesa 5 : Kontrolli i peshës gjatë projektimit dhe ndërtimit
English
Draft 
2019-07-30 
199 
61 € 
PDF
Blej
Industrite e naftes dhe gazit natyral -Kerkesat specifike per strukturat detare -Pjesa 7 : Sistemet e fiksimit dinamik te anijes se shpimit per strukturat notuese detare dhe agregatet e levizshme detare
English
Published 
2012-09-07 
46 
36 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Mirembajtja dhe përdorimi i tubave të prodhimit dhe tubave të veshur
English
Published 
2010-09-22 
12 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror Pajisje shpimi me rrotullim – Pjesa 2: Verifikimi dhe klasifikimi i elementëve të përdorur në kollonën e shpimit – Korrigjuesi Teknik 1 (ISO 10407-2:2008/Korigjuesi 1:2009)
English
Published 
2010-09-22 
227 
65 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Pajisje shpimi me rrotullim -Pjesa 2 : Verifikimi dhe klasifikimi i elementëve të përdorur në kollonën e shpimit (ISO 10407 -2 : 2008)
English
Published 
2012-09-07 
103 
51 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Prova kantierjale e lëngjeve të shpimit -Pjesa 1 : Lëngjet me bazë uji
English
Published 
2012-09-07 
169 
61 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Prova në kantjer e lëngjeve të shpimit -Pjesa 2 : Lëngjet më bazë vaji
English
Published 
2010-09-22 
123 
55 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Lëngjet e shpimit -Analizat laboratorike (ISO 10416 : 2008)
English
Published 
2012-09-07 
40 
32 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe të gazit natyrore -Sistemet nënujore të valvolave të sigurisë -Projektimi, instalimi, funksionimi dhe regullimi (koregjimi)
English
Withdrawn 
2012-09-07 
121 
55 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Pajisjet e instaluara ne det të hapur -Sistemet bazë të sigurisë së proceseve sipërfaqësore (ISO 10418:2003)/Cor 1:2008)
English
Withdrawn 
2010-09-22 
231 
65 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Pajisje prodhimi dhe shpimi -Pajisja e grykës së pusit dhe armatura e fontanës(bredhit) (ISO 10423 : 2009)
English
Withdrawn 
2018-05-08 
445 
91 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Pajisje prodhimi dhe shpimi -Pajisja e grykës së pusit dhe armatura e fontanës(bredhit) (ISO 10423 : 2009)
English
Published 
2012-09-07 
76 
45 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Paisje për shpim me rrotullim -Pjesa 1 : Elementët e instrumentit të shpimit me rrotullim
English
Published 
2012-09-07 
111 
51 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Pajisje shpimi me rrotullim -Pjesa 2 : Filetimi dhe kontrolli i bashkimit të filetimit me kokën shpuese për shpimet me rotullim
English
Published 
2018-05-08 
51 
38 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Çimentot dhe materialet për çimentimin e pusit -Pjesa 1 : Specifikimi (ISO 10426 -1 : 2009)
English
Published 
2012-09-07 
21 
25 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Centralizator me këllëf Pjesa 1 : Centrues me këllëf në formën e sustave të harkuara
English
Published 
2012-09-07 
25 
26 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Pajisjet për çimentimin e puseve -Pjesa 2 Testimi i vendosjes së centruesit dhe llozit ndalues
103 gjetur, faqja1 nga6 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1