Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2009-02-16 
43 
34 € 
PDF
Blej
Gazifikimi i biomasës -Katrani dhe grimcat në gazet e prodhuara -Marrja e mostrës dhe analizat
English
Published 
2010-09-22 
32 
29 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta -Një udhëzim për një sistem sigurie të cilësisë
English
Published 
2010-09-22 
35 
31 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëse të ngurta të rigjeneruara -Përcaktimi i përmbajtjes së biomasës bazuar në metodën C 14
English
Published 
2010-09-22 
43 
34 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëse të ngurta të rigjeneruara -Përcaktimi i regjimit të djegies
English
Withdrawn 
2010-09-22 
16 
20 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëse të ngurta të rigjeneruara -Përcaktimi i shkallës së fuqisë të vetngrohjes mikrobiale duke përdorur indeksin e frymëmarrjes dinamike reale
English
Published 
2010-09-22 
11 
17 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëse të ngurta të rigjeneruara -Metodat e përcaktimit të qëndrueshmërisë mekanike të tabletave
English
Withdrawn 
2010-09-22 
28 
28 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëse të ngurta të rigjeneruara -Metodat e bazuara në  C 14 për përcaktimin e përmbajtjes së biomasës
English
Withdrawn 
2010-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Lende djegese te ngurta -Percaktimi i karbonit, hidrogjenit dhe azotit, tepergjithshem -Metoda instrumentale
English
Draft 
2024-05-21 
65 
42 € 
PDF
Blej
Lëndët djegëse të ngurta të rikuperuara - Trajtimi dhe ruajtja e sigurt e lëndëve djegëse të ngurta të rikuperuara (ISO 21912: 2021)
English
Withdrawn 
2015-01-21 
44 
34 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta-Terminologjia, përcaktime dhe përshkrimi
English
Withdrawn 
2010-09-22 
10 
15 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta -Përcaktimi i përmbajtjes së lagështisë -Metoda e tharjes me furrë -Pjesa 1 : Lagështia totale -Metoda referuese
English
Withdrawn 
2010-09-22 
15 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta -Përcaktimi i përmbajtjes së lagështisë -Metoda e tharrjes me furrë -Pjesa 2 : Lagështia totale -Metoda e thjeshtëzuar
English
Withdrawn 
2010-09-22 
15 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta -Përcaktimi i përmbajtjes së lagështisë -Metoda e tharrjes me furrë -Pjesa 3 : Lagështia në mostrën kryesore testuese
English
Withdrawn 
2010-09-22 
10 
15 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta -Përcaktimi i përmbajtjes së hirit
English
Withdrawn 
2015-01-21 
65 
42 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta-Marrja e mostrës
English
Withdrawn 
2015-01-21 
26 
26 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta-Përgatitja e mostrës
English
Withdrawn 
2010-09-22 
63 
42 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta -Përcaktimi i fuqisë kalorifike
English
Withdrawn 
2015-01-21 
54 
38 € 
PDF
Blej
Biokarburante të ngurta-Specifikimet dhe klasat e lëndës djegëse-Pjesa 1: Kërkesa të përgjithëshme
English
Withdrawn 
2014-06-17 
15 
20 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta -Specifikimet dhe klasat e lëndës djegëse -Pjesa 2 : Copëza druri për përdorim jo industrial
English
Withdrawn 
2014-06-17 
13 
18 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta -Specifikimet dhe klasat e lëndës djegëse -Pjesa 3 : Briket druri për përdorim jo industrial
94 gjetur, faqja1 nga5 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1