Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2010-02-11 
12 € 
PDF
Blej
Për minierat – Udhëzime për metodat e verifikimit të përmasave për transmesione me dhëmbë për zinxhirët e konvejerëve
English
Published 
2019-04-26 
22 
25 € 
PDF
Blej
Makineritë e punimeve minerare nëntokësore - Specifikime për masat e sigurisë së konvejerëve me blindë ballore
English
Withdrawn 
2009-08-28 
48 
36 € 
PDF
Blej
Makinerite per minierat e nendheshme -Makinerite e levizshme per punime te nendheshme -Siguria Pjesa 1 : Mjete transporti me rrota gome
English
Withdrawn 
2017-10-06 
50 
36 € 
PDF
Blej
Makinerite per minierat e nendheshme -Makinerite e levizshme per punime te nendheshme -Siguria Pjesa 1 : Mjete transporti me rrota gome
English
Published 
2019-04-26 
53 
38 € 
PDF
Blej
Makineritë për minierat e nëndheshme - Makineritë e lëvizshme për punime të nëndheshme - Siguria - Pjesa 2: Lokomotivat e trenit
English
Withdrawn 
2009-08-28 
54 
38 € 
PDF
Blej
Makinerite per minierat e nendheshme -Makinerite e levizshme per punime te nendheshme -Siguria Pjesa 2 : Lokomotivat e trenit
English
Withdrawn 
2010-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Për minierat -Njësitë bashkuese në formë unaze për transportierët me zinxhir
English
Withdrawn 
2010-02-11 
17 
22 € 
PDF
Blej
Rripa transportues Specifikime për rripa transportues me konstruksion tekstil të mbuluara me gomë ose plastikë për minierat e nëndheshme
English
Withdrawn 
2010-02-11 
13 
18 € 
PDF
Blej
Tel me damarë në formë litari për ngritje në minierë -Kërkesat teknike për livrim
English
Published 
2010-02-11 
10 € 
PDF
Blej
Tel me damarë në formë litari për ngritje në minierë Përbërësit e fibrës Karakteristikat dhe provat
English
Published 
2010-02-11 
12 € 
PDF
Blej
Tel me damarë në formë litari për ngritje në minierë -Përbërjet izoluese, lubrifikuesit dhe veshjet e shërbimit -Karakteristikat dhe provat
English
Published 
2010-02-11 
12 
17 € 
PDF
Blej
Për minierat -Shufra kruajtëse për konvejerët me zinxhirë
English
Published 
2010-02-11 
15 € 
PDF
Blej
Për minierat Transmesione me dhëmbë për konvejerët me zinxhirë
English
Published 
2010-02-11 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kavo me tela spirale të mbyllur për ngritjen në minierë -Kërkesat teknike të shpërndarjes
English
Published 
2010-02-11 
28 
28 € 
PDF
Blej
Zinxhir çeliku me tërheqje të madhe (hallkë rrethore) për transportierët me zinxhir dhe gërmuesit e qymyrit
English
Published 
2010-02-11 
11 
17 € 
PDF
Blej
Tela çeliku të pa lidhur për kabllo tip sond, për ngritjen në minierë Specifikime
English
Published 
2010-02-11 
16 
20 € 
PDF
Blej
Tela çeliku të pa lidhur për kabllo tip sond, për ngritjen në minierë Specifikime
English
Published 
2010-02-11 
11 
17 € 
PDF
Blej
Tela çeliku të pa lidhur rrethor për kabllot mbështjellëse në minierë me spirale të mbyllur Specifikime
18 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1