Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Draft 
2024-05-21 
33 
31 € 
PDF
Blej
Aparatet vëllimore me piston - Pjesa 8: Procedura e matjes së referencës fotometrike për përcaktimin e vëllimit (ISO 8655-8:2022)
English
Draft 
2024-05-21 
21 
25 € 
PDF
Blej
Aparatet vëllimore me piston - Pjesa 9: Shiringa laboratorike precize të operuara me dorë (ISO 8655-9:2022)
English
Published 
2019-04-26 
68 
42 € 
PDF
Blej
Centrifugat - Kërkesa të përbashkëta për sigurinë
English
Withdrawn 
2013-05-07 
19 
23 € 
PDF
Blej
Kërkesat e sigurisë për pajisje elektrike për matje, kontroll dhe për përdorime laboratorike -Pjesa 2 -010 : Kërkesat e veqanta per pajisje laboratori per nxehjen e materialeve
English
Withdrawn 
2018-06-18 
49 
36 € 
PDF
Blej
Kërkesat e sigurisë për pajisje elektrike për matje, kontroll dhe për përdorime laboratorike-Pjesa 2-010: Kërkesat e veqanta per pajisje laboratori per nxehjen e materialeve
English
Withdrawn 
2013-05-07 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kërkesat e sigurisë për pajisje elektrike për matje, kontroll dhe për përdorime laboratorike -Pjesa 2 -051 : Kërkesat e veqanta per pajisje laboratori per perzjerje dhe miksim
English
Published 
2018-06-18 
31 
29 € 
PDF
Blej
Kërkesat e sigurisë për pajisje elektrike për matje, kontroll dhe për përdorime laboratorike-Pjesa 2-051: Kërkesat e veqanta per pajisje laboratori per perzjerje dhe miksim
English
Withdrawn 
2013-05-07 
17 
22 € 
PDF
Blej
Kërkesat e sigurisë për pajisje elektrike për matje, kontroll dhe për përdorime laboratorike -Pjesa 2 -061 : Kërkesat e veqanta per spektometer atomik laboratori me atomizim termal dhe jonizim
English
Published 
2018-06-18 
41 
34 € 
PDF
Blej
Kërkesat e sigurisë për pajisje elektrike për matje, kontroll dhe për përdorime laboratorike -Pjesa 2-061: Kërkesat e veqanta per spektometer atomik laboratori me atomizim termal dhe jonizim
English
Withdrawn 
2013-05-07 
23 
25 € 
PDF
Blej
Kërkesat e sigurisë për pajisje elektrike për matje, kontroll dhe për përdorime laboratorike -Pjesa 2 -061 : Kërkesa te veqanta per pajisje automatike dhe gjysem automatike laboratori per analiza dhe qellime te tjera
English
Published 
2012-08-08 
12 
17 € 
PDF
Blej
Qelqet laboratorik -Tharësit
English
Published 
2014-09-10 
16 
20 € 
PDF
Blej
Enë qelqi për laborator -Byreta
English
Published 
2024-03-26 
63 
42 € 
PDF
Blej
Kërkesat e sigurisë për pajisje elektrike për matje, kontroll dhe për përdorime laboratorike-Pjesa 2-010: Kërkesat e veqanta per pajisje laboratori per nxehjen e materialeve
English
Published 
2024-03-26 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kërkesa të sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim laboratorik - Pjesa 2-051: Kërkesa të veçanta për pajisjet laboratorike për përzierjen dhe trazimin
English
Published 
2024-03-26 
30 
29 € 
PDF
Blej
Kërkesa të sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim laboratorik - Pjesa 2-051: Kërkesa të veçanta për pajisjet laboratorike për përzierjen dhe trazimin
English
Published 
2024-03-26 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kërkesa të sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim laboratorik - Pjesa 2-061: Kërkesa të veçanta për spektrometrat atomike laboratorike me atomizim termik dhe jonizues
English
Published 
2024-03-26 
48 
36 € 
PDF
Blej
Kërkesa të sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim laboratorik - Pjesa 2-061: Kërkesa të veçanta për spektrometrat atomike laboratorike me atomizim termik dhe jonizues
English
Withdrawn 
2023-01-24 
17 
22 € 
PDF
Blej
Prodhime laboratorike qelqi - Pjatat e petrit (ISO 13132:2011)
English
Published 
2021-12-20 
27 
28 € 
PDF
Blej
Enë qelqi për laboratorë - Enë të veshura me vakum për izolimin e nxehtësisë (ISO 16496:2016)
English
Published 
2023-01-24 
16 
20 € 
PDF
Blej
Enët laboratorike prej qelqi - Shishet e vlimit me grykë të gjerë (ISO 24450:2005)
22 gjetur, faqja1 nga2 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1