Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2014-12-15 
15 € 
PDF
Blej
Yndyrnat dhe vajrat bimore dhe shtazore - Përcaktimi i elementëve gjurmues me anë të metodës që bazohet në spektroskopinë e emisionit optik me plazëm të çiftuar me induksion (ICP-OES)
English
Published 
2008-05-14 
43 
34 € 
PDF
Blej
Tubat prej çeliku dhe pajisje për tubacionet në tokë dhe në bregdet -Veshjet nga jashtë lëngut me epoksid ose epoksid të modifikuar
English
Published 
2013-12-23 
15 € 
PDF
Blej
Acid actic ushqimor -produkt I prodhuar me lënd me origjin jo bujqësore -Percaktime , kërkesa dhe etiketime
English
Withdrawn 
2015-07-24 
13 
18 € 
PDF
Blej
Derivatet e yndyrnave dhe vajrave - Esteret yndyrore të acidit metilik (FAME) - Përcaktimi i përmbajtjes të estereve dhe estereve metilik të acidit linoleik
English
Withdrawn 
2015-09-25 
13 
18 € 
PDF
Blej
Makineri për përpunimin e ushqimit – Makinat për përpunimin e makaronave të freskëta dhe të mbushura (taliatele, caneloni, ravioli, tortelini, orekiete dhe njoki) - Kërkesat e sigurisë dhe higjenës
English
Withdrawn 
2014-12-15 
23 
25 € 
PDF
Blej
Yndyrna dhe vajra dhe derivatet e tyre - Esteret yndyrore te acidit metilik (FAME) - Përcaktimi i përmbajtjes së mono - - dy - - tre - glicerideve dhe të glicerolit të lirë dhe të përgjithshëm
English
Published 
2014-12-15 
15 
20 € 
PDF
Blej
Yndyrna dhe vajra dhe derivatet e tyre - Esteret yndyrore te acidit metilik (FAME) - Përcaktimi i përmbajtjes së glicerolit të lirë
English
Published 
2014-12-15 
11 
17 € 
PDF
Blej
Yndyrna dhe vajara dhe derivatet e tyre -Esteret yndyrore te acidit metilik(FAME)- Përcaktimi I përmbajtjës së fosforeve me anë të induktivitetit të plazmës së lidhur me spektometri
English
Published 
2014-12-15 
11 
17 € 
PDF
Blej
Yndyrna dhe vajara dhe derivatet e tyre -Esteret yndyrore te acidit metilik(FAME)- Përcaktimi I përmbajtjës së natriumit me anë të spektometrisë së apsorbimit atomatik
English
Published 
2014-12-15 
11 
17 € 
PDF
Blej
Yndyrna dhe vajara dhe derivatet e tyre -Esteret yndyrore te acidit metilik(FAME)- Përcaktimi I përmbajtjës së kaliumit me anë të spektometrisë së apsorbimit atomik
English
Withdrawn 
2014-12-15 
12 
17 € 
PDF
Blej
Yndyrna dhe vajra dhe derivatet e tyre -Esteret yndyrore te acidit metilik (FAME)-Përcaktimi I përmbajtjë së metanolit
English
Withdrawn 
2014-12-15 
11 
17 € 
PDF
Blej
Yndyrna dhe vajra dhe derivatet e tyre-Esteret yndyrore te acidit metilik(FAME)-Përcaktimi I numrit të jodit
English
Withdrawn 
2014-12-15 
17 
22 € 
PDF
Blej
Yndyrna dhe vajra dhe derivatet e tyre-Esteret yndyrore te acidit metilik(FAME)-përcaktimi i qëndrueshmerisë ndaj oksidimit (prova e oksidimit të përshpejtuar)
English
Published 
2014-12-15 
10 
15 € 
PDF
Blej
Derivatet e vajrave dhe grasove - Esteret metilik të acideve yndyror (FAME) - Përcaktimi i përmbajtjes të Ca, K, Mg dhe Na me anë të analizave spektrale me rezatim optic me plazëm dhe çift induktiv (ICP OES)
English
Published 
2014-12-15 
16 
20 € 
PDF
Blej
Vajra dhe yndyrna bimore – Përcaktimi i përmbajtjes së fosfolipideve në lecitine me anë të HPLC duke përdorur një dedektor me shpërhapës drite (ISO 11701:2009)
English
Withdrawn 
2014-12-15 
12 
17 € 
PDF
Blej
Vajra dhe yndyrna bimore dhe shtazore – Përcaktimi enzimatik i përmbajtjes së steroleve të përgjithshme (ISO 11702:2009)
English
Withdrawn 
2014-12-15 
13 € 
PDF
Blej
Vajra dhe yndyrna bimore dhe shtazore – Gas kromatografia e estereve metilik të acideve yndyrore – Pjesa 3: Përgatitja e estereve metilike duke përdorur hidroksid trimetilsulfonium(TMSH) (ISO 12966-3:2009)
English
Published 
2014-12-15 
11 
17 € 
PDF
Blej
Vajra dhe yndyrna bimore e shtazore - Përcaktimi i izomereve trans të izoluar me spektrometri infra të kuqe (ISO 13884:2003)
English
Published 
2014-12-15 
12 
17 € 
PDF
Blej
Vajra dhe yndyrna bimore dhe shtazore - Përcaktimi i sedimentit në yndyrna dhe vajra të papërpunuara-Metoda me centrifugim ( ISO 15301: 2001)
English
Withdrawn 
2014-12-15 
14 
18 € 
PDF
Blej
Vajra dhe yndyrna bimore dhe shtazore - Përcaktimi i përmbajtjes së benzo(a)pirenit – Metoda me kromatografi në fazë të lëngët dhe performancë ( presion ) të lartë në fazë të kundërt (ISO 15302:2007)
69 gjetur, faqja1 nga4 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1