Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Draft 
2022-06-17 
20 
23 € 
PDF
Blej
Siguria e kamionëve industrial - Provat dinamike për verifikimin e stabilitetit anësor - Kamionë me balancim
English
Draft 
2022-06-17 
15 
20 € 
PDF
Blej
Kamionë industrialë - Kërkesat e sigurisë dhe verifikimi - Pjesa 6: Kërkesat shtesë për mjetet e transportit të personelit dhe tonazhit
English
Published 
2019-04-26 
50 
36 € 
PDF
Blej
Siguria e kamionëve - Kërkesat elektrike - Pjesa 1: Kërkesat e përgjithshme për kamionët që ushqehen me bateri
English
Withdrawn 
2013-09-13 
50 
36 € 
PDF
Blej
Siguria e kamionëve -Kërkesat elektrike -Pjesa 1 : Kërkesat e përgjithshme për kamionët që ushqehen me bateri
English
Published 
2019-04-26 
15 
20 € 
PDF
Blej
Siguria e kamionëve - Kërkesat elektrike - Pjesa 2: Kërkesat e përgjithshme për kamionët me motor me djegje të brendshme
English
Withdrawn 
2013-09-13 
15 
20 € 
PDF
Blej
Siguria e kamionëve -Kërkesat elektrike -Pjesa 2 : Kërkesat e përgjithshme për kamionët me motor me djegje të brendshme
English
Published 
2019-04-26 
22 
25 € 
PDF
Blej
Siguria e kamionëve - Kërkesat elektrike - Pjesa 3: Kërkesa specifike për sistemet elektrike të transmetimit të fuqisë së motorëve me djegje të brendshme
English
Withdrawn 
2009-08-28 
16 
20 € 
PDF
Blej
Siguria e kamioneve -Kerkesat elektrike Pjesa 3 : Kerkesa specifike per sistemet elektrike te transmetimit te fuqise se motoreve me djegie te brendshme
English
Published 
2020-08-17 
22 
25 € 
PDF
Blej
Siguria e kamionëve industrial - Metodat e provës për matjen e emetimeve të zhurmës
English
Published 
2017-07-28 
22 
25 € 
PDF
Blej
Kamionë industriale - Përputhshmëria elektromagnetike
English
Published 
2020-08-17 
28 
28 € 
PDF
Blej
Siguria e kamionëve industrial - Metodat e provës për matjen e vibracioneve
English
Published 
2009-10-28 
27 
28 € 
PDF
Blej
Vibracioni mekanik -Rimorkiot industriale -Vlersimi laboratorik dhe specifikimi për vibracionin e sediljes se operatorit
English
Published 
2020-08-17 
71 
45 € 
PDF
Blej
Kamionë për terren të ashpër - Kërkesat e sigurisë dhe verifikimi - Pjesa 1: Kamionë me rreze veprimi të ndryshueshme
English
Published 
2020-08-17 
16 
20 € 
PDF
Blej
Siguria e rimorkjove industriale - Kamionë me zgjatës të ndryshueshëm vetë lëvizës - Specifikimi, performanca dhe kërkesat e provës për treguesit e momentit të ngarkesës gjatësore dhe kufizuesit e momentit të ngarkesës gjatësore
English
Published 
2009-10-28 
13 
18 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave të ngarkimit -Makinat e ngarkimit pa operator dhe sistemet e tyre
English
Withdrawn 
2009-10-28 
74 
45 € 
PDF
Blej
Siguria e karrocerive për transportim -Karrocerite vetlevizese me kapacitet mbi 10 000 kg
English
Published 
2020-08-17 
33 
31 € 
PDF
Blej
Autokarro me rreze veprimi të ndryshueshme në terren të ashpër - Dukshmëria - Metodat e provës dhe të verifikimit
English
Published 
2020-08-17 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kamionë industrialë - Kërkesat e sigurisë dhe verifikimi - Pjesa 1: Kërkesat shtesë për kamionë industriale vetëlëvizës, përveç kamionëve pa drejtues, kamionëve me shtrirje të ndryshueshme dhe kamionëve që mbajnë ngarkesa
English
Published 
2020-08-17 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kamionë industrialë - Kërkesat e sigurisë dhe verifikimi - Pjesa 5: Kërkesat shtesë për kamionë industriale lëvizës me këmbë
English
Withdrawn 
2009-10-28 
94 
48 € 
PDF
Blej
Siguria e rimorkjove industriale -Rimorkjo me motor me kapacitet që nuk e kalon 10 000 kg dhe traktorët industrialë me një pajisje rimorkimi me fuqi jo më të madhe se 20 000 N -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme
29 gjetur, faqja1 nga2 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1