Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2012-11-20 
84 
48 € 
PDF
Blej
Transporti publik -Sistemet e planifikimit dhe të kontrollit në automjetet rrugore -Pjesa 3 : Përmbajtja e mesazheveWorldFIP
English
Withdrawn 
2012-11-20 
128 
55 € 
PDF
Blej
Transport publik -Sistemet e programimit dhe të kontrollit -Pjesa 6 : Përmbajtja e mesazhit CANopen
English
Withdrawn 
2014-07-14 
48 
36 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Struktura e mekanizmave boshte-Rrotat dhe karkasat-Boshtet pasivë-Metoda e projektimit
English
Withdrawn 
2014-07-14 
48 
36 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Kompleti i mekanizmave akse-Rrota dhe karkasat-Akset aktive-Metoda e projektimit
English
Withdrawn 
2012-11-20 
78 
45 € 
PDF
Blej
Transport publik -Sistemet e planifikimit dhe të kontrollit të automjeteve rrugore -Pjesa 1 : Rregullat e përcaktimit dhe të aplikimit WORLDFIP për sistemet e ngarkimit të transmetimit të të dhënave
English
Withdrawn 
2012-11-20 
19 
23 € 
PDF
Blej
Transport publik -Sistemet e planifikimit dhe të kontrollit të automjeteve rrugore -Pjesa 2 : Specifikimet e kabllimit WORLDFIP
English
Withdrawn 
2014-07-14 
26 
26 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Ndriçuesit elektrikë për vagonat në sistemet e transportit publik
English
Published 
2023-02-15 
30 
29 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Ndriçuesit elektrikë për vagonat në sistemet e transportit publik
English
Published 
2013-09-13 
48 
36 € 
PDF
Blej
Zbatimet hekurudhore -Komponentët e suspensionit -Sustat në formë spirale prej çeliku që punojnë në ngieshje
English
Published 
2014-07-14 
33 
31 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Frenimi -Sistemet e frenimit te transporteve urbane -Pjesa 1 : kerkesa per performancen
English
Published 
2014-07-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Frenimi -Sistemet e frenimit te transporteve urbane -Pjesa 2 : Metodat e provave
English
Published 
2014-07-14 
61 
42 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Komponentet e suspensionit prej gome -Membranat prej gome per elasticitetin pneumatik te suspensionit
English
Published 
2023-02-15 
63 
42 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë - Mekanizmat boshte - rrota dhe karkasat - Rrotat monobllok - Procedura e miratimit teknik - Pjesa 1: Rrotat e farkëtuara dhe të petëzuara
English
Withdrawn 
2014-07-14 
12 
17 € 
PDF
Blej
Zbatime hekurudhore -Aerodinamikat -Simbolet dhe njesite
English
Withdrawn 
2014-07-14 
16 
20 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Aerodinamika -Pjesa 3 : Aerodinamika ne tynelelet
English
Published 
2023-07-31 
52 
38 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë - Aerodinamikat - Pjesa 4: Kërkesat dhe procedurat e provës për aerodinamikat në trase të hapur
English
Withdrawn 
2014-07-14 
47 
36 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Aerodinamikat -Pjesa 4 : Kërkesat dhe procedurat e provës për aerodinamikat në trase të hapur
English
Published 
2019-05-15 
39 
32 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Aerodinamikat-Pjesa 5: Kërkesat dhe procedurat e provës për aerodinamikat në tunele
English
Withdrawn 
2014-07-14 
37 
32 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Aerodinamikat-Pjesa 5: Kërkesat dhe procedurat e provës për aerodinamikat në tunele
English
Published 
2023-07-31 
12 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Aerodinamikat-Pjesa 5: Kërkesat dhe procedurat e provës për aerodinamikat në tunele
135 gjetur, faqja1 nga7 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1