Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2023-02-15 
38 
32 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë - Akset e rrotave karkasat e kuzhinetave - Pjesa 2: Metoda e projektimit për boshtet e rrotave të montuara brenda
English
Withdrawn 
2014-07-14 
39 
32 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Kutitë e kushinetave të akseve-Kushinetat rrëshqitëse
English
Published 
2019-12-19 
52 
38 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Kutitë e kushinetave të akseve-Kushinetat rrëshqitëse
English
Withdrawn 
2014-07-14 
32 
29 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Kutitë e kushinetave të akseve-Prova e performances
English
Published 
2023-07-31 
51 
38 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë - Kutitë e kushinetave të akseve - Prova e performancës
English
Published 
2019-12-19 
48 
36 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Kutitë e kushinetave të akseve-Prova e performances
English
Published 
2019-12-19 
51 
38 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Set rrotash dhe karkasat–Pjesa 1: Metoda e projektimit për boshtet me mbështetje të jashtme
English
Withdrawn 
2014-07-14 
39 
32 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Rrota dhe karkasat-Tërësitë akse-Kërkesat e produktit
English
Withdrawn 
2019-12-19 
39 
32 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Tërësitë akse-Rrota dhe karkasat-Tërësitë akse-Rrota-Kërkesat e produktit
English
Published 
2023-02-15 
40 
32 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Tërësitë akse-Rrota dhe karkasat-Tërësitë akse-Rrota-Kërkesat e produktit
English
Withdrawn 
2014-07-14 
59 
38 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Set rrotash dhe karkasat-Boshtet-Kërkesat e produktit
English
Withdrawn 
2019-12-19 
59 
38 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Set rrotash dhe karkasat-Boshtet-Kërkesat e produktit
English
Published 
2023-02-15 
72 
45 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Set rrotash dhe karkasat-Boshtet-Kërkesat e produktit
English
Withdrawn 
2014-07-14 
52 
38 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Set rrotash dhe karkasat-Rrotat-Kërkesat për produktet
English
Published 
2023-07-31 
59 
38 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Set rrotash dhe karkasat-Rrotat-Kërkesat për produktet
English
Withdrawn 
2019-05-15 
32 
29 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Set rrotash dhe karkasat-Rrotat-Profil i shkallëzuar
English
Withdrawn 
2014-07-14 
30 
29 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Set rrotash dhe karkasat-Rrotat-Profil i shkallëzuar
English
Published 
2023-07-31 
33 
31 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Set rrotash dhe karkasat-Rrotat-Profil i shkallëzuar
English
Withdrawn 
2014-07-14 
55 
38 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Set rrotash dhe karkasat -Metodat e specifikimit të kërkesave strukturore për kornizat e karkasave
English
Published 
2023-07-31 
59 
38 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Set rrotash dhe karkasat -Metodat e specifikimit të kërkesave strukturore për kornizat e karkasave
51 gjetur, faqja1 nga3 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1