Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2014-01-14 
22 
25 € 
PDF
Blej
Ngarkim konduktiv për automjete elektrike -Pjesa 1 : Stacionet e ngarkimit dc
English
Withdrawn 
2014-01-14 
26 
26 € 
PDF
Blej
Ngarkim konduktiv për automjete elektrike -Pjesa 2 : Protokolli i komunikimit ndërmjet ngarkuesit të jashtëm dhe automjetit elektrik
English
Draft 
2024-06-13 
136 
55 € 
PDF
Blej
Biçikleta - Biçikleta me asistencë elektrike - Biçikleta EPAC
English
Draft 
2024-05-20 
12 
17 € 
PDF
Blej
Sistemi i karikimit konduktiv të automjetit elektrik - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
English
Draft 
2024-05-08 
206 
61 € 
PDF
Blej
Spinat, prizat, lidhêsit dhe hyrjet e automjeteve - Karikimi konduktiv i automjeteve elektrike - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
English
Draft 
2024-05-08 
145 
55 € 
PDF
Blej
Spinat, prizat, konektorët dhe hyrjet e automjeteve - Karikimi konduktiv i automjeteve elektrike - Pjesa 2: Kërkesat përmasore të pajtueshmërisë dhe ndërkëmbyeshmërisë për kunjin me rrymë alternative (a.c.) dhe aksesorët e tubit të kontaktit
English
Draft 
2024-05-08 
392 
84 € 
PDF
Blej
Sistemi i karikimit konduktiv të automjetit elektrik - Pjesa 23: Stacion i karikimit të automjeteve elektrike me rrymë të vazhduar
English
Draft 
2024-05-08 
114 
51 € 
PDF
Blej
Sistemi i karikimit konduktiv të automjetit elektrik - Pjesa 24: Komunikimi digjital ndërmjet një stacioni karikimi të automjeteve elektrike me rrymë të vazhduar (DC EV) dhe një automjeti elektrik për kontrollin e karikimit me rrymë të vazhduar (DC)
English
Withdrawn 
2012-11-20 
15 € 
PDF
Blej
Mjetet lëvizëse rrugore me sistem elektrik-Zhurma akustike në ajër i mjetit lëvizës gjatë ngarkimit me agregatë ngarkimi në bord -Përcaktimi i nivelit të fuqisë së tingullit
English
Withdrawn 
2012-11-20 
21 
25 € 
PDF
Blej
Automjete që lëvizin me energji elektrike -Terminologjia
English
Withdrawn 
2020-12-22 
137 
55 € 
PDF
Blej
Biçikleta - Biçikleta me energji elektrike - Biçikletat EPAC
English
Published 
2023-02-15 
23 
25 € 
PDF
Blej
Identifikimi i përputhshmërisë së automjeteve dhe infrastrukturës - Shprehje grafike për informacionin e konsumatorit për furnizimin me energji elektrike EV
English
Withdrawn 
2014-07-14 
14 
18 € 
PDF
Blej
Automjete elektrike te levizjes ne rruge -Matja e aftesise vepruese ne rruge -Pjesa 1 : Automjete thjesht elektrike
English
Withdrawn 
2014-07-14 
18 
22 € 
PDF
Blej
Automjete elektrike te levizjes ne rruge -Matja e aftesise vepruese ne rruge -Pjesa 2 : Automjete heterogjene termike elektrike
English
Withdrawn 
2009-04-30 
22 
25 € 
PDF
Blej
Automjetet elektrike të lëvizjes në rrugë -Matja peformancës së energjisë -Pjesa 1 : Automjetet e thjeshta elektrike
English
Withdrawn 
2009-04-30 
22 
25 € 
PDF
Blej
Automjetet elektrike të lëvizjes në rrugë -Matja peformancës së energjisë -Pjesa 2 : Automjetet heterogjen termike elektrike
English
Withdrawn 
2009-04-30 
13 
18 € 
PDF
Blej
Automjetet elektrike të lëvizjes në rrugë -Kërkesat specifike për sigurinë -Pjesa 1 : Rujtja e energjisë në bord
English
Withdrawn 
2014-07-14 
12 € 
PDF
Blej
Automjete elektrike te levizjes ne rruge -Kerkesat specifike per sigurine -Pjesa 2 : Mjetet funksionale te sigurise dhe mbrojtja kunder defekteve (keputjeve)
English
Withdrawn 
2014-07-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Automjete elektrike te levizjes ne rruge -Kerkesat specifike per sigurine -Pjesa 3 : Mbrojtja e perdoruesve nga rreziqet e shkaktuara nga energjia elektrike
English
Withdrawn 
2013-05-07 
116 
51 € 
PDF
Blej
Sistemi i karikimit konduktiv të automjetit elektrik -Pjesa 1 : Kërkesat e përgjithshme
30 gjetur, faqja1 nga2 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1