Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2023-07-05 
89 
48 € 
PDF
Blej
Sistemi i komunikimit për matësit – Raporti teknik që shoqëron EN 13757-2,-3 dhe -7, shembuj dhe informacioni plotësues
English
Published 
2024-04-26 
92 
48 € 
PDF
Blej
Sistemi i komunikimit për njehsorët - TR shoqërues me EN 13757-2,-3 dhe -7, Shembuj dhe informacione plotësuese
English
Withdrawn 
2014-07-14 
51 
38 € 
PDF
Blej
Shërbime postare-Postë hibride-Përcaktimi XML i enkapsulimit të letrave për trajtimin e automatizuar të postës
English
Published 
2011-08-26 
21 
25 € 
PDF
Blej
Menaxhimi ndërtimit Terminologjia dhe fusha e shërbimeve
English
Published 
2014-07-14 
32 
29 € 
PDF
Blej
Shërbimet postare -Ndërfaqe e hapur -Plani i renditjes
English
Withdrawn 
2016-06-16 
167 
61 € 
PDF
Blej
Çertifikimi ICT në Evropë - Pjesa 2: Çertifikimi ICT në veprim
English
Published 
2023-02-06 
14 
18 € 
PDF
Blej
Amendamenti 1 - Udhëzues për zbatimin e ndërfaqes multimediale për kopjim të kontrolluar.
English
Published 
2011-08-26 
11 
17 € 
PDF
Blej
Komunikimi i hapur i të dhënave në automatizimin e ndërtimeve, kontrollet dhe menaxhimi i teknikave të ndërtimit Sistemi elektronik për shtëpitë dhe ndërtimet Pjesa 1 : Kërkesat e produktit dhe të sistemit
English
Withdrawn 
2011-08-26 
106 
51 € 
PDF
Blej
Rrjet i hapur komunikimi të dhënash për automatizim, rregullime dhe menaxhim ndërtimi -Sisteme elektronike për shtëpi dhe ndërtesa -Pjesa 2 : Komunikimi KNXnet/IP
English
Withdrawn 
2020-08-28 
32 
29 € 
PDF
Blej
Sistemet e komunikimit për matësit - Pjesa 2: Transmetimet M-Bus me kabëll
English
Published 
2019-11-18 
106 
51 € 
PDF
Blej
Sistemet e komunikimit për matësit - Pjesa 3: Protokollet e aplikimit
English
Published 
2014-11-24 
419 
91 € 
PDF
Blej
Rrjet i hapur komunikimi të dhënash për automatizimin, kontrollet dhe menaxhimin e teknikave të ndërtimit -Protokolli i rrjetit të kontrollit -Pjesa 1:Grupi i protokollit
English
Published 
2014-11-24 
23 
25 € 
PDF
Blej
Rrjet i hapur komunikimi të dhënash për automatizimin, kontrollet dhe menaxhimin e teknikave të ndërtimit -Protokolli i rrjetit të kontrollit -Pjesa 2:Ndërlidhja e pales së mpleksur
English
Published 
2014-11-24 
19 
23 € 
PDF
Blej
Rrjet i hapur komunikimi të dhënash për automatizimin, kontrollet dhe menaxhimin e teknikave të ndërtimit -Protokolli i rrjetit të kontrollit -Pjesa 3:Specifikimi i kanalit për linjën e fuqisë
English
Published 
2014-11-24 
66 
42 € 
PDF
Blej
Rrjet i hapur komunikimi të dhënash për automatizimin, kontrollet dhe menaxhimin e teknikave të ndërtimit -Protokolli i rrjetit të kontrollit -Pjesa 4:Kominikimi i IP
English
Published 
2014-11-24 
62 
42 € 
PDF
Blej
Komunikim i hapur i të dhënave për automatizimin, rregullimin dhe menaxhimi teknik i ndërtesave -Protokolli i kontrollit të rrjetit -Pjesa 5: Implementimi
English
Withdrawn 
2014-11-24 
578 
97 € 
PDF
Blej
Rrjet i hapur i komunikimit të të dhënave për automatizimin,kontrollet dhe menaxhimin e teknikave të ndërtimit - Protokolli i rrjetit të kontrollit - Pjesa 6: Elementet e aplikimit
English
Published 
2015-06-22 
52 
38 € 
PDF
Blej
Semantika për shkëmbim të dhënash në lidhje me ujëra nëntokësore.
English
Published 
2014-09-10 
11 
17 € 
PDF
Blej
Pajisjet për mirëmbajtjen e rrugëve në dimër -Sistemet e informacionit meteorologjik rugor -Pjesa 1 : Përcaktime të përgjithshme dhe përbërësit
English
Published 
2014-09-10 
10 
15 € 
PDF
Blej
Pajisjet për mirëmbajtjen e rrugëve në dimër -Sistemet e informacionit meteorologjik rugor -Pjesa 2 : Moti në rrugë -Vëzhgimi i rekomanduar dhe parashikimi
44 gjetur, faqja1 nga3 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1