Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2011-09-19 
27 
28 € 
PDF
Blej
Komponentë pasivë për përdorim në sisteme të komunikimit me fibër optike Specifikime të produktit Pjesa 2 -2 : Dobësues optikë të fiksuar më lidhës të tipit SC(SC2) -APC që përdor fibër unimodale të kategorisë B11 sipas IEC 60793 -2
English
Draft 
2022-05-23 
14 
18 € 
PDF
Blej
Pajisje të ndërlidhjes me fibër optike dhe komponentë pasivë - Standardi i performancës - Pjesa 1: Të përgjithshme dhe udhëzime
English
Draft 
2022-05-23 
13 € 
PDF
Blej
Pajisje të ndërlidhjes me fibër optike dhe komponentë pasivë - Standard i performancës - Pjesa 1: Të përgjithshme dhe udhëzime
English
Draft 
2022-05-23 
138 
55 € 
PDF
Blej
Pajisje të ndërlidhjes me fibër optike dhe komponentë pasivë - Standard i performancës - Pjesa 1: Të përgjithshme dhe udhëzime
English
Draft 
2022-05-23 
21 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje ndërlidhëse dhe komponentë pasivë me fibra optike - Ndërfaqet optike të lidhësit - Pjesa 3-10: Parametrat e lidhjes së fibrave njëmodalë me shpërndarje jo të zhvendosur në kontakte fizike
English
Draft 
2022-05-23 
16 
20 € 
PDF
Blej
Ndërfaqe optike për lidhës të fibrës optike - Pjesa 3-6: Ndërfaqe optike - Unaza të përbëra cilindrike PC me kënd 8 gradë me diametër 2.5 mm dhe 1.25 mm që përdorin aliazhin CU-NIvsi material rrethues të fibrës, fibrat njëformëshe
English
Withdrawn 
2014-01-14 
35 
31 € 
PDF
Blej
Komplete bashkuesish dhe komponentët e ndërlidhjes që përdoren në sistemet e komunikimit me fibra optik -Specifikime të produktit -Pjesa 10 -1 : Fibrat njëfishe të tipit MU -PC me një mënyrë të vetme veprimi e përcaktuar në kategorinë B11 dhe B13 në IE
English
Published 
2017-07-04 
35 
31 € 
PDF
Blej
Komplete bashkuesish dhe komponentët e ndërlidhjes që përdoren në sistemet e komunikimit me fibra optik -Specifikime të produktit -Pjesa 10 -1 : Fibrat njëfishe të tipit MU -PC me një mënyrë të vetme veprimi e përcaktuar në kategorinë B11 dhe B13 në IE
English
Published 
2014-01-14 
34 
31 € 
PDF
Blej
Komplete bashkuesish dhe komponentët e ndërlidhjes që përdoren në sistemet e komunikimit me fibra optik -Specifikime të produktit -Pjesa 10 -2 : Mënyra e vetme e veprimit MU -APC e dhënë në Fibrat e kategorisë B1 në IEC 60793 -2
English
Published 
2011-09-19 
38 
32 € 
PDF
Blej
Bashkësi të lidhësave dhe componentë të lidhjes për tu përdorur në sisteme të komunikimmit me fibër optike Specifikime të produktit Pjesa 11 -1 : Tipi MF i bashkuar në fund me fibër unimodale të kategorisë B11 dhe B13 sipas IEC 60793 -2 -50 për kategorinë C
English
Published 
2014-01-14 
41 
34 € 
PDF
Blej
Komplete bashkuesish dhe komponentët e ndërlidhjes për tu përdorur në sistemet e komunikimit me fibra optik -Specifikime të produktit -Pjesa 13 -2 : Fibrat njëformëshe LX5 -PC DUPLEX përcaktuar në kategorinë B11 dhe B13 në IEC 60793 -2 -50, me unazë xhuntuese tërësish zirkoni kategoria U
English
Published 
2014-01-14 
41 
34 € 
PDF
Blej
Komplete bashkuesish dhe komponentët e ndërlidhjes për tu përdorur në sistemet e komunikimit me fibra optik -Specifikime të produktit -Pjesa 13 -3 : Fibrat njëformëshe LX5 -APC DUPLEX përcaktuar në kategorinë B11 dhe B13 në IEC 60793 -2 -50, me unazë xhuntuese tërësish zirkoni kategoria U
English
Published 
2014-01-14 
20 
23 € 
PDF
Blej
Komplete bashkuesish dhe komponentët e ndërlidhjes për tu përdorur në sistemet e komunikimit me fibra optik -Specifikime të produktit -Pjesa 14 -1 : Kordonë me fibra njëformëshe të kategorisë B11 dhe B13 të IEC 60793 -2 -50 për kategorinë C
English
Published 
2014-01-14 
35 
31 € 
PDF
Blej
Komplete bashkuesish dhe komponentët e ndërlidhjes për tu përdorur në sistemet e komunikimit me fibra optik -Specifikime të produktit -Pjesa 15 -1 : Unazë xhuntuese PPS e tipit MPO me 12 -fibra për fibra shumëformëshe të kategorisë A1a të përcaktuara në IEC 60793 -2 për fibra shumëformëshe 50/125 mikron
English
Published 
2016-02-18 
40 
32 € 
PDF
Blej
Komplete bashkuesish dhe komponentët e ndërlidhjes për tu përdorur në sistemet e komunikimit me fibra optik - Specifikime të produktit - Pjesa 16-1: Fibra njëformëshe të tipit LF3 APC përcaktuar në kategorinë B1.1 dhe B1.3 të IEC 60793-2-50, me unazë xhuntuese prej kompozitë titani për kategorinë C
English
Published 
2016-02-18 
26 
26 € 
PDF
Blej
Komplete bashkuesish dhe komponentët e ndërlidhjes për tu përdorur në sistemet e komunikimit me fibra optik - Specifikime të produktit - Pjesa 17-1: Bashkues të njëfishtë të llojit FPFT (i lustruar në fabrikë dhe i montuar në teren) i rakorduar në fabrikë me fibra të kategorisë B1.3 në përputhje me EN 60793-2-50 dhe i montuar në teren në një fibër njëformëshe të kategorisë B1.3 ose B6a_1 ose B6a_2 në përputhje me IEC 60793-2-50, kategoria C
English
Published 
2016-02-18 
41 
34 € 
PDF
Blej
Komplete lidhëse dhe komponentët ndërlidhës për tu përdorur në sisteme komunikimi me fibra optike - Specifikime të produktit - Pjesa 2-2: Fibër njëformëshe FC/APC 8 e përcaktuar në kategorinë B1.1 dhe B1.3 në IEC 60793-2-50, me unazë xhuntuese tërësish zirkoni, kategoria C
English
Published 
2016-02-18 
29 
28 € 
PDF
Blej
Komplete bashkuesish dhe komponentët e ndërlidhjes që përdoren në sistemet e komunikimit me fibra optik - Specifikime të produktit - Pjesa 3-1: Tipi SG i përcaktuar në IEC 60793-2-10 të kategorisë A1a dhe A1b ose fibra ekuivalente shumëformëshe e kategorisë C
English
Published 
2016-02-18 
37 
32 € 
PDF
Blej
Komplete bashkuesish dhe komponentët e ndërlidhjes për tu përdorur në sistemet e komunikimit me fibra optik - Specifikime të produktit - Pjesa 4-2: Fibra njëformëshe 8° të tipit SC/APC përcaktuar në tipat B1.1 dhe B1.3 të IEC 60793-2-50, me unazë xhuntuese tërësisht zirkoni kategoria U
English
Published 
2016-02-18 
36 
32 € 
PDF
Blej
Komplete bashkuesish dhe komponentët e ndërlidhjes për tu përdorur në sistemet e komunikimit me fibra optik - Specifikime të produktit - Pjesa 4-4: Fibra njëformëshe të tipit SC-PC përcaktuar në kategorinë B1.1 dhe B1.3 të IEC 60793-2-50, me unazë xhuntuese tërësisht zirkoni kategoria U
122 gjetur, faqja1 nga7 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1