Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Draft 
2024-04-16 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot metalikë shumë elementësh që përdoren në kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital - Pjesa 1: Specifikime të përgjithshme
English
Draft 
2024-04-16 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shumë elementësh që përdoren në kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital - Pjesa 2-1: Kabllot horizontale dhe të kolonës së ndërtesës
English
Draft 
2024-04-16 
31 
29 € 
PDF
Blej
Kabllot për komunikim -Pjesa 4 -2 : Konsiderata të përgjithshme për përdorimin e kabllove -Udhëzues për tu përdorur
English
Withdrawn 
2010-09-28 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot koaksial -Pjesa 1 : Specifikime të përgjithshme
English
Withdrawn 
2018-06-18 
23 
25 € 
PDF
Blej
Kabllot koaksial-Pjesa 1: Specifikime të përgjithshme
English
Withdrawn 
2010-09-28 
17 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot koaksial -Pjesa 2 -1 : Specifikimet e seksionit për kabllot që përdoren në rrjetet kabllore të shpërndarjes -Kabllot e mjediseve të brendshme për sistemet që punojnë në 5 MHz -1000 MHz
English
Withdrawn 
2018-06-18 
23 
25 € 
PDF
Blej
Kabllot koaksial-Pjesa 2-1: Specifikimet e seksionit për kabllot që përdoren në rrjetet kabllore të shpërndarjes-Kabllot e mjediseve të brendshme për sistemet që punojnë në 5 MHz -1000 MHz
English
Withdrawn 
2010-09-28 
20 
23 € 
PDF
Blej
Kabllot koaksial -Pjesa 2 -2 : Specifikimet e seksionit për kabllot që përdoren në rrjetet kabllore të shpërndarjes -Kabllot e mjediseve të jashtëme për sistemet që punojnë në 5 MHz -1000 MHz
English
Withdrawn 
2010-09-28 
19 
23 € 
PDF
Blej
Kabllot koaksial -Pjesa 2 -3 : Specifikimet e seksionit për kabllot që përdoren në rrjetet kabllore të shpërndarjes -Kabllot e shpërndarjes dhe të distancave të gjata për sistemet që punojnë në 5 MHz -1000 MHz
English
Withdrawn 
2010-09-28 
19 
23 € 
PDF
Blej
Kabllot koaksial -Pjesa 2 -4 : Specifikimet e seksionit për kabllot që përdoren në rrjetet kabllore të shpërndarjes -Kabllot e mjediseve të brendshme për sistemet që punojnë në 5 MHz -3000 MHz
English
Withdrawn 
2010-09-28 
20 
23 € 
PDF
Blej
Kabllot koaksial -Pjesa 2 -4 : Specifikimet e seksionit për kabllot që përdoren në rrjetet kabllore të shpërndarjes -Kabllot e mjediseve të jashtme për sistemet që punojnë në 5 MHz -3000 MHz
English
Published 
2013-05-07 
15 
20 € 
PDF
Blej
Kabllot koaksial -Pjesa 3 -1 : Specifikim i seksionit për kabllot që perdoren ne zbatimet e telekomit -Kabllot miniature qe perdoren ne sistemet e komunikimit dixhital
English
Withdrawn 
2013-05-07 
16 
20 € 
PDF
Blej
Kabllot koaksialë -Pjesa 4 -1 : Specifikim i seksionuar për kabllot në kabllimin BCT në përputhje me EN 50173 Kabllot lidhës për përdorim të brendshëm në sisteme që veprojnë në frekuencat 5 MHz -3 000 MHz
English
Withdrawn 
2018-06-18 
17 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot koaksiale-Pjesa 4-2: Specifikim sektorial për kabllot CATV deri në 6 GHz të përdorura në rrjetat e shpërndarjes kabllore
English
Published 
2016-02-18 
21 
25 € 
PDF
Blej
English
Published 
2018-06-18 
21 
25 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shumë-elementësh të përdorura për komunikimin dhe kontrollin analog dhe dixhital - Pjesa 10-1: Specifikim seksional për kabllo të ekranizuar të karakterizuar deri në 500 MHz - Kabllot e dyshemeve horizontale dhe të kolonave të ndërtesë
English
Published 
2018-06-18 
22 
25 € 
PDF
Blej
Kabllot metalikë shumë-elementësh që përdoren në komunikimin analog dhe dixhital dhe kontrollin-Pjesa 10-2:Specifikim seksional për kabllo të ekranizuar të karakterizuar nga 1 MHz deri në 500 MHz për hapësirë pune, me fije të bandazhuara dhe qendër të dhënash për zbatimet
English
Published 
2016-02-18 
21 
25 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shumë-elementësh të përdorura për komunikimin dhe kontrollin analog dhe dixhital - Pjesa 11-1: Specifikim seksional për kabllo të pa ekranizuar të karakterizuar deri në 500 MHz - Kabllot horizontale dhe të kolonave të ndërtesës
English
Published 
2018-06-18 
21 
25 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shumë-elementësh të përdorura për komunikimin dhe kontrollin analog dhe dixhital - Pjesa 11-1: Specifikim seksional për kabllo të pa ekranizuar të karakterizuar deri në 500 MHz - Kabllot horizontale dhe të kolonave të ndërtesës
English
Published 
2018-06-18 
20 
23 € 
PDF
Blej
Kabllot metalikë shumë-elementësh që përdoren në komunikimin analog dhe dixhital dhe kontrollin-Pjesa 11-2:Specifikim seksional për kabllo të pa ekranizuar, të karakterizuar nga 1 MHz deri në 500 MHz për hapësirë pune, me fije të bandazhuara dhe qendër të dhënash për zbatimet
91 gjetur, faqja1 nga5 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1