Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Draft 
2023-09-13 
36 
32 € 
PDF
Blej
Specifikime për aparaturat dhe metodat e matjes së radiozhurmave dhe të imunitetit - Pjesa 2-1: Metodat e matjes së zhurmave dhe imunitetit - Matjet e zhurmave të drejtuara
English
Draft 
2023-09-15 
13 € 
PDF
Blej
Specifikime për aparaturat dhe metodat e matjes së ndotjes elektromagnetike dhe të imunitetit - Pjesa 2-1: Metodat e matjes së ndotjes elektromagnetike dhe imunitetit - Matjet e ndotjes elektromagnetike të drejtuar
English
Draft 
2023-09-13 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajtueshmëria elektromagnetike (EMC) - Pjesa 3-3: Limitet - Kufizimet e ndryshimeve të tensionit, luhatjeve të tensionit dhe luhatjeve të mëdha të tensionit në sistemet publike të furnizimit me energji me tension të ulët, për pajisje me rrymë të vlerësuar <=16 A për fazë dhe që nuk janë subjekt i lidhjes së varur
English
Draft 
2023-09-13 
24 
26 € 
PDF
Blej
Pajtueshmëria elektromagnetike (EMC) - Pjesa 3-3: Kufijtë - Kufizimet e ndryshimeve të tensionit, luhatjet e tensionit dhe dridhjet në sistemet publike të furnizimit me tension të ulët, për pajisjet me rrymë nominale ≤16 A për fazë dhe që nuk i nënshtrohen lidhjes së kushtëzuar
English
Draft 
2023-09-14 
124 
55 € 
PDF
Blej
Pajtueshmëria elektromagnetike - Kërkesat për pajisjet shtëpiake, instrumentet elektrike dhe aparatura të ngashme me to - Pjesa 1: Emetimi
English
Draft 
2023-09-14 
44 
34 € 
PDF
Blej
Pajtueshmëria elektromagnetike - Kërkesat për pajisjet shtëpiake, instrumentet elektrike dhe aparatura të ngjahsme me to - Pjesa 2: Imuniteti - standard i familjes së produktit
English
Draft 
2023-09-14 
13 € 
PDF
Blej
Kufijtë dhe metodat e matjes së karakteristikave të ndotjes elektromagnetike të shkaktuara nga pajisjet elektrike të ndriçimit dhe pajisjet e ngjashme me to
English
Draft 
2023-09-14 
168 
61 € 
PDF
Blej
Kufijtë dhe metodat e matjes së karakteristikave të radio zhurmave të shkaktuara nga pajisjet elektrike të ndriçimit dhe pajisjet e ngjashme me to
English
Draft 
2023-09-14 
32 
29 € 
PDF
Blej
Pajtushmëria elektromagnetike (EMC) - Pjesa 3-2: Limitet - Limitet për emetimet e rrymave harmonike (rryma e thithur nga aparatet ≤16 A për fazë)
English
Draft 
2023-09-14 
85 
48 € 
PDF
Blej
Pajtushmëria elektromagnetike (EMC) - Pjesa 3-2: Limitet - Limitet për emetimet e rrymave harmonike (rryma e thithur nga aparatet, më të vogla ose të barabarta me ?16 A për fazë)
English
Withdrawn 
2012-09-27 
20 
23 € 
PDF
Blej
Përputhshmëria elektromagnetike -Standarde të familjes së produkteve për ashensorët, për shkallët lëvizëse dhe për konvejerët për pasagjerët Emetimi
English
Withdrawn 
2016-07-25 
20 
23 € 
PDF
Blej
Përputhshmëria elektromagnetike -Standarde të familjes së produkteve për ashensorët, për shkallët lëvizëse dhe për konvejerët për pasagjerët Emetimi
English
Published 
2020-08-27 
27 
28 € 
PDF
Blej
Përdorime hekurudhore -Pajtueshmëria elektromagnetike -Pjesa 2 : Emetimi i sistemit të plotë hekurudhor në mjedisin e jashtëm
English
Published 
2023-07-20 
19 
23 € 
PDF
Blej
Përputhshmëria elektromagnetike - Standardi i familjes së produktit për veglat e makinerisë - Pjesa 1: Emetimi
English
Withdrawn 
2010-09-28 
70 
42 € 
PDF
Blej
Pajisje industriale, shkencore dhe mjekësore -karakteristikat e çrregullimeve radioelektrike -Limitet dhe metodat e matjes
English
Published 
2018-06-18 
97 
48 € 
PDF
Blej
Pajisje industriale, shkencore dhe mjekësore-karakteristikat e çrregullimeve radioelektrike-Limitet dhe metodat e matjes
English
Published 
2018-06-18 
134 
55 € 
PDF
Blej
Automjetet, anijet dhe pajisjet me motor me djegie të brendshme-Karakteristikat e çrregullimeve radioelektrike-Limitet dhe metodat e matjes për mbrojtjen e marrësve të jashtëm
English
Withdrawn 
2010-09-28 
63 
42 € 
PDF
Blej
Automjetet, anijet dhe pajisjet me motor me djegie të brendshme -Karakteristikat e çrregullimeve radioelektrike -Limitet dhe metodat e matjes për mbrojtjen e marrësve të jashtëm
English
Withdrawn 
2011-05-30 
63 
42 € 
PDF
Blej
Automjetet, anijet dhe pajisjet me motor me djegie të mbrëndshme -Karakteristikat e çrregullimeve radioelektrike -Limitet dhe metodat e matjes për mbrojtjen e marrësve të jashtëm
English
Withdrawn 
2010-09-10 
48 
36 € 
PDF
Blej
Marrësa dhe pajisje shoqëruese të transmetimeve televizive dhe radio zanore-Karakteristika të çrregullimeve radioelektrike -Kufij dhe metoda të matjes
55 gjetur, faqja1 nga3 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1