Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2013-08-16 
10 
15 € 
PDF
Blej
Kërkesa qëndrueshmërie për pajisje që kanë (një) portë (ë) telekomunikacioni
English
Published 
2023-07-13 
20 
23 € 
PDF
Blej
Kamionë industrialë - Përputhshmëria elektromagnetike
English
Withdrawn 
2017-10-06 
22 
25 € 
PDF
Blej
Kamionë industriale - Përputhshmëria elektromagnetike
English
Published 
2022-08-18 
61 
42 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Pajisjet për parkimin e motorizuar të automjeteve - Siguria dhe kërkesat për përputhshmërinë elektromagnetike për projektimin, prodhimin, montimin dhe vënien në punë
English
Published 
2014-01-14 
13 € 
PDF
Blej
pecifikime për sinjalizimin në instalimet elektrike me tension të ulët në diapazonin e frekuencave 3 kHz deri 1485 kHzPjesa 2 -3 : Kërkesa për imunitetin për aparatet dhe për sistemet e komunikimit në rrjetin elektrik që punojnë në bandën e frekuencave nga 95 kHz deri 148,5 kHz dhe qëgj synohen të përdoren nga furnizuesit dhe shpërndarësit e energjisë elektrike
English
Published 
2014-01-14 
21 
25 € 
PDF
Blej
Specifikime për sinjalizimin në instalimet elektrike me tension të ulët në diapazonin e frekuencave 3 kHz deri 1485 kHzPjesa 2 -3 : Kërkesa për imunitetin për aparatet dhe për sistemet e komunikimit në rrjetin elektrik që punojnë në bandën e frekuencave nga 95 kHz deri 148,5 kHz dhe qëgj synohen të përdoren nga furnizuesit dhe shpërndarësit e energjisë elektrike
English
Published 
2014-01-14 
33 
31 € 
PDF
Blej
Sistemet kabllore të shpërndarrjes për sinjalet e televizionit dhe për sinjalet zanore -Pjesa 8 : Përputhshmëria elektromagnetike për rrjetet
English
Published 
2020-08-27 
15 
20 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë - Përputhshmëria elektromagnetike - Pjesa 1: Të përgjithshme
English
Published 
2020-08-27 
22 
25 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Përputhshmëria elektromagnetike -Pjesa 3 -1 : Vagoni -Trenat dhe mjetet e tjera të transportit
English
Published 
2024-04-24 
26 
26 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë - Pajtueshmëria elektromagnetike - Pjesa 3-2: Mjeti hekurudhor - Aparaturat
English
Published 
2020-08-27 
26 
26 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Përputhshmëria elektromagnetike -Pjesa 3 -2 : Vagoni -Aparatet
English
Published 
2020-08-27 
19 
23 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Përputhshmëria elektromagnetike -Pjesa 4 : Emetimi dhe imuniteti i aparateve të sinjalizimit dhe telekomunikacionit
English
Published 
2020-08-27 
22 
25 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Përputhshmëria elektromagnetike -Pjesa 5 : Emetimi dhe imuniteti i instalimeve dhe aparateve fikse të ushqimit të fuqisë
English
Withdrawn 
2011-05-30 
16 
20 € 
PDF
Blej
Përputhshmëria elektromagnetike (EMC) Standard I produktit për pajisjet e saldimit rezistentë
English
Published 
2014-01-14 
18 
22 € 
PDF
Blej
Sistemet e sinjalizimit të trafikut rrugor -Përputhshmëria elektromagnetike
English
Withdrawn 
2013-05-07 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kufizimi i ekspozimit të njeriut ndaj fushave elektromagnetike të pajisjeve që punojnë në diapazonin e frekuencave 0 Hz deri 300 GHz, që përdoren në Mbikqyrjen e Pajisjeve Elektronike (EAS), në Identifikimin e Frekuencave të Radios (RFID) dhe në aplikime të ngjashme me to
English
Published 
2020-06-30 
11 
17 € 
PDF
Blej
Pajtueshmëria elektromagnetike (EMC) - Standard i familjes së produkteve për përdorim si pjesë këmbimi në pajisjet elektronike në automjete
English
Withdrawn 
2008-09-24 
46 
36 € 
PDF
Blej
Përputhshmëria elektromagnetike (EMC) -Pjesa -2 -10 : Mjedisi -Përshkrimi i mjedisit HEMP -Çrregullimet e drejtuara
English
Published 
2008-02-14 
35 
31 € 
PDF
Blej
Përputhshmëria elektromagnetike (EMC) -Pjesa 2 -2 : Mjedisi -Nivelet e përputhshmërisë për çrregullimet e drejtuara me frekuencë të ulët dhe për sinjalizim në sistemet e furnizimit publik me energji me tension të ulët
English
Published 
2017-07-28 
54 
38 € 
PDF
Blej
Makineri për bujqësi dhe për pyje - Përputhshmëria elektromagnetike - Metodat e provave dhe kriteri i pranimit (ISO 14982:1998)
24 gjetur, faqja1 nga2 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1