Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2019-03-26 
78 
45 € 
PDF
Blej
Rrjeta televizive për sinjal televiziv dhe shërbime ndërvepruese -Pjesa 10 -1 : Udhëzime për implementimin e shtegjeve të kthimit në rrjeta kabllore
English
Withdrawn 
2013-08-16 
33 
31 € 
PDF
Blej
Rrjeta kabllore për sinjal televiziv dhe shërbime ndërvepruese -Pjesa 5 -1 : Kalime IP dhe ndërfaqe për lidhjet e kokave të rrjetave
English
Withdrawn 
2013-08-16 
42 
34 € 
PDF
Blej
Rrjeta kabllorë për sinjale televizivë, sinjale zanorë dhe shërbime ndërvepruese -Udhëzues sistemi për sistemet e transmetimit optik, analog
English
Withdrawn 
2013-08-16 
99 
48 € 
PDF
Blej
Rrjeta televizive për sinjal televiziv dhe shërbime ndërvepruese -Pjesa 10 -1 : Udhëzime për implementimin e shtegjeve të kthimit në rrjeta kabllore
English
Draft 
2024-06-11 
12 € 
PDF
Blej
Rrjete kabllore për sinjalet televizive, sinjalet e zërit dhe shërbimet interaktivë - Pjesa 2: Pajtueshmëria elektromagnetike për pajisjet
English
Published 
2014-01-14 
60 
38 € 
PDF
Blej
Sistemet kabllore të shpërndarrjes për sinjalet e televizionit dhe për sinjalet zanore -Pjesa 2 : Përputhsnmëria elektromagnetike për pajisjet
English
Withdrawn 
2013-08-16 
31 
29 € 
PDF
Blej
Rrjeta kabllore për sinjal televiziv, zanor dhe për shërbime ndërvepruese -Pjesa 8 : Kompatibiliteti elektromagnetik për rrjeta
English
Published 
2014-01-14 
33 
31 € 
PDF
Blej
Sistemet kabllore të shpërndarrjes për sinjalet e televizionit dhe për sinjalet zanore -Pjesa 8 : Përputhshmëria elektromagnetike për rrjetet
English
Withdrawn 
2014-01-14 
55 
38 € 
PDF
Blej
Sistemet kabllore të shpërndarrjes për sinjalet e televizionit dhe për sinjalet zanore -Pjesa 9 : Ndërfaqësit për kokat e rrjetit për antenat e përbashkëta për antenat kolektive me satelit dhe materialet e tyre
English
Published 
2019-03-26 
53 
38 € 
PDF
Blej
Sistemet kabllore të shpërndarrjes për sinjalet e televizionit dhe për sinjalet zanore - Pjesa 9: Ndërfaqësit për kokat e rrjetit për antenat e përbashkëta. për antenat kolektive me satelit dhe materialet e tyre.
English
Withdrawn 
2013-08-16 
15 
20 € 
PDF
Blej
Standard i rrjetave EMC -Pjesa 2 : Rrjetat e telekomunikacionit që përdorin linja telefonikeEMC
English
Withdrawn 
2013-08-16 
18 
22 € 
PDF
Blej
Standard i rrjetave EMC -Pjesa 2 : Rrjetat e telekomunikacionit që përdorin kabllo koaksialë EMC
English
Withdrawn 
2013-05-07 
88 
48 € 
PDF
Blej
Rrjeta kabllorë për sinjale televizivë, sinjale zanorë dhe shërbime ndërvepruese -Pjesa 11 : Siguria
English
Published 
2023-09-15 
92 
48 € 
PDF
Blej
Rrjete kabllorë për sinjale televizivë, sinjale zanorë dhe shërbime ndërvepruese - Pjesa 11: Siguria
14 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1