Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2013-08-16 
116 
51 € 
PDF
Blej
Specifikim për marrës funksional të televizionit shifror ndërveprues satelitor me kanal kthimi përmes satelitit me rend të ulët të dhënash -Specifikim ishtresës të modem
English
Withdrawn 
2013-08-16 
69 
42 € 
PDF
Blej
Rrjeta kabllore për sinjal televiziv, zanor dhe shërbime ndërvepruese -Pjesa 1 -1 : Kabllimi RF për rrjeta shtëpiake dy drejtimëshe
English
Published 
2013-08-16 
45 
34 € 
PDF
Blej
Ndërlidhje për pajisje marrëse satelitore -Pjesa 1 : Evropa
English
Published 
2023-02-06 
146 
55 € 
PDF
Blej
Rrjetet kabllore për sinjalet televizive, sinjalet zanore dhe shërbimet interaktive - Pjesa 1-1: Kabllimi i RF për rrjete shtëpiake me dy drejtime
4 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1